jsem velmi rád, že v první prázdninový den mohu současně s přáním krásného léta začít také dobrou dobou zprávou. Rád bych vás informovat o výsledku jednání zastupitelstva, kde jsme se zabývali koeficientem daně z nemovitosti. A oním výsledkem je plnění slibu, který jsme jako volení zástupci městyse Vám, našim občanům, před časem dali. Když došlo ke zvýšení koeficientu daně z nemovitosti, slíbili jsme, že je to jen dočasné opatření na dobu, kdy bylo třeba investovat do výstavby inženýrských sítí. Plynofikace, kanalizace i vodovod jsou hotové, můžeme tedy, jak jsme slíbili, přistoupit ke snížení této daně. Rozhodli jsem tak i přesto, že nás další velké investice ještě čekají, nicméně sliby se mají plnit a tento, věříme, Vám alespoň trochu finančně uleví. Od 1. ledna 2019 se v našem městysi daň z nemovitosti sníží z koeficientu tři na koeficient dva.

Váš starosta Marek Semerád