Dlužníkům, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz odpadu, nabízí městys možnost splátkového kalendáře. „Jsme připraveni se všemi dlužníky jednat,“ říká starosta Marek Semerád. Ovšem – pořádek dělá přátele. Takže platby bude městys v případě neuhrazení jednoznačně vymáhat.