Vedení Cerhenic společně se sousedním městysem Plaňany plánuje obnovení bývalé cesty z Cerhenic do Blinky, která byla zaslepena kvůli výstavbě silnice první třídy Praha – Kolín. Budoucí lávka by se mohla vznášet nad současnou silnicí. Vzhledem k umístění poblíž vrcholu kopce bude lávka nabízet i výhledy do krajiny, která je zde sice rovinatá, ale i tak velice krásná. „S poslední větou se vysloveně ztotožňuji,“ říká starosta Marek Semerád.