Městysi se zřejmě podaří koupit pozemek nad školní jídelnou. Ten je ideální k vybudování sportovní haly nebo, chcete-li, tělocvičny, která u nás zatím není. Současná je velmi malá a pro míčové sporty nevyhovující.

Existují tři varianty možné podoby této tělocvičny, jejíž součástí bude i fotko. „Prosím o váš názor,“ říká starosta Marek Semerád. Rozdíly jsou spíše drobné a spočívají vlastně v umístění tribuny. Na druhou stranu podoba haly není žádné dogma a třeba nás časem napadne něco lepšího.

TĚLOCVIČNA CERHENICE

✅ Investor: Městys Cerhenice, Školská 444, 281 02 Cerhenice

Místo stavby: k.ú. Cerhenice, p.č. 848/41, 848/2

✅ Tělocvična pro sportovní kluby, veřejnost, popřípadě využití pro školní tělovýchovu. Fitness / posilovna samostatný provoz pro veřejnost.

✅ Kapacity šaten pro tělocvičnu

Šatna ženy – 15 sportovců / 30 žáků … počet sprch – 1 / 5 sportovců, alt. 1 / 10 žáků

Šatna muži -15 sportovců / 30 žáků … počet sprch – 1 / 5 sportovců, alt. 1 / 10 žáků

✅ Počet toalet

Max. počet 30 žen / žákyň

3 kabiny (+ 1 WC pohotovostní v prostoru umýváren)

Max. počet muži / žáci

2 kabiny, 2 pisoáry (+ 1 pohotovostní WC v prostoru umýváren)

1 WC bezbariérové

✅ Kapacity pro fitness / posilovnu

Šatna … 10 sportovců / 2 sprchy a WC

Šatna bezbariérová … 5 sportovců / 1 bezbariérová hygienická kabina s WC

– šatna bude sloužit pro fitness a pro tělocvičnu jako bezbariérové řešení stavby

– zřízení bezbariérové šatny v případě sportovních staveb pro veřejnost alespoň 5 % z celkového počtu sportovců

✅ Hřiště:

Tělocvičnu je možné rozdělit pomocí shrnovací clony (síť, plachta).

Maximální hřiště cca 33,2×19,4 m.

✅ Basketbal 28x15m (hlavní hřiště podélně, 4 cvičné koše)

Volejbal 18×9 m (1 hřiště na délku, dvě příčně)

Nohejbal 18×9 m (1 hřiště na délku, dvě příčně)

Futsal např. 30×18 m – tréninkové

Házená 30×16 m – atypický rozměr

Miniházená 20×16 m

Florbal 30×18 m – atypický rozměr

(povolená tolerance min. 36X18 m pro soutěže)

Varianty:

Varianta 1: (bez ochozu pro diváky)

Zastavěná plocha … 1 242,7 m2

Zpevněné plochy … 1085 m2 (nezahrnuje příjezdovou komunikaci)

Varianta 2: (ochoz pro diváky na severní straně)

Zastavěná plocha … 1 309,7 m2

Zpevněné plochy … 1085 m2 (nezahrnuje příjezdovou komunikaci)

Varianta 3: (ochoz pro diváky na východní straně nad částí zázemí)

Zastavěná plocha … 1 261 m2

Zpevněné plochy … 1097 m2 (nezahrnuje příjezdovou komunikaci)

Doprava:

Napojení na místní dopravní infrastrukturu je ve dvou variantách A, B.

Variantou A je napojení pozemku stavby na západě a novou komunikací směrem na sever do ulice Školská.

Varianta B je uvažuje s napojením na zpevněné plochy na pozemku areálu základní školy. Tato varianta je však podmíněna rozšířením pozemku stavby směrem na jih cca o 2m.

Parkovací a odstavná stání pro vozidla jsou stanovena na 45 sportovců / 25 míst, z toho 2 bezbariérové. Vhodné je zřídit přístřešek na kola.

Technické vybavení:

V objektu je navržena technická místnost pro technické zařízení pro ústřední vytápění, ohřev TUV. Předpoklad je umístění vzduchotechniky na střeše zázemí tělocvičny.