Zápis do ABA školy byl ukončen. Abychom pro naše klienty přichystali co nejlepší prostředí pro ideální start do nové etapy vzdělávání, všichni naši specialisté pracují na programech, osnovách a aktivitách potřebných pro správný chod školy tak, aby se všichni, kteří budou školu navštěvovat, cítili co nejlépe, ale především, aby se rozvíjeli, rostli a připravovali na budoucí život.

ABA školka bude pro nový školní rok 2020/2021 též přibírat nové klienty. Zapsat se bude možné mezi 6. – 13. květnem. Myslím, že je důležité vybrat si kvalitní vzdělávací instituci, čímž ABA školka rozhodně je.

Další možností pro vzdělání dětí s autismem je i centrum ABCC, které přesouvá svou činnost z online prostoru opět do zázemí centra, kde se klienti setkávají s terapeuty tváří v tvář a pracují individuálně několikrát týdně na stanoveném programu pro rozvoj schopností a dovedností.

Marek Semerád