• Harmonogram svozu odpadů 2021


 • Co patří do nádob na bioodpad:
  – zbytky ovoce, zeleniny
  – listy a nať zeleniny
  – odpad ze zeleně v domácnosti
  – zbytky pečiva a obilovin
  – travní hmota
  – plevel, listí
  – jemné nebo drcené větve
  – hobliny, piliny

  Co NEPATŘÍ do nádob na bioodpad:
  – živočišné zbytky (maso, kůže, kosti)
  – exkrementy zvířat
  – papír, sklo, plasty, textil, kovy
  – nebezpečné odpady
  – zbytkový komunální odpad


 • Co patří do popelnic na směsný komunální odpad:

  smetí, popel, pevné kuchyňské odpady, vyřazené drobné předměty a hmoty po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek

  Co NEPATŘÍ do popelnic na směsný komunální odpad:

  nebezpečný odpad
  bioodpad
  stavební odpady
  papír, plasty, sklo, kovy