• Harmonogram svozu odpadů 2021

 •  

  ODPADY

  Výměr místního poplatku dle OZV č. 1/2019

  likvidace směsného komunálního odpadu

  bude prováděn od 1. 4. 2021

  UPŘEDNOSTŇUJEME BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

  ODVOZ POPELNIC:

  částka:

  900,- Kč / trvale přihlášeného občana

  720,- Kč / trvale přihlášeného občana 70 let a výše

  450,- Kč / trvale přihlášeného občana držitele průkazu ZTP/P, ZTP

  900,- Kč / individuální rekreace

  Č. ú.: 110 521 333/0300

  VS:

  1 + č. p. 2021 – pro občany Cerhenic, Radimku (vzor 14442021)

  2 + č. p. 2021 – pro občany Cerhýnek (vzor 24442021)

  POPLATEK PES:

  částka:

  200,- Kč / za prvního psa

  250,- Kč / za druhého psa

  400,- Kč / bytový dům

  Č. ú.: 110 521 333/0300

  VS:

  3 + č. p. 2021 – pro občany Cerhenic, Radimku (vzor 34442021)

  4 + č. p. 2021 – pro občany Cerhýnek (vzor 44442021)

  ———————————————————

  Prosíme odevzdat do bílé poštovní schránky ÚŘADU MĚSTYSE CERHENICE

  Vyplňte prosím adresu + č. p.

   

  ………………………………

   

  ZNÁMKY NA POPELNICE

  Známka Počet
  Známka komunální odpad 120 l
  Známka komunální odpad 240 l
  Známka BIO popelnice 240 l
  Známka separ / plast 240 l

  Známky budou vhozeny do Vaší poštovní schránky. Děkujeme.

   

   


 • Co patří do nádob na bioodpad:
  – zbytky ovoce, zeleniny
  – listy a nať zeleniny
  – odpad ze zeleně v domácnosti
  – zbytky pečiva a obilovin
  – travní hmota
  – plevel, listí
  – jemné nebo drcené větve
  – hobliny, piliny

  Co NEPATŘÍ do nádob na bioodpad:
  – živočišné zbytky (maso, kůže, kosti)
  – exkrementy zvířat
  – papír, sklo, plasty, textil, kovy
  – nebezpečné odpady
  – zbytkový komunální odpad


 • Co patří do popelnic na směsný komunální odpad:

  smetí, popel, pevné kuchyňské odpady, vyřazené drobné předměty a hmoty po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek

  Co NEPATŘÍ do popelnic na směsný komunální odpad:

  nebezpečný odpad
  bioodpad
  stavební odpady
  papír, plasty, sklo, kovy