Revitalizace náměstí Míru. Na zastupitelstvu jsme schválili pořízení územní studie od architekta ing. Řezníka. Jeho úkolem je dát podobě naší návsi ještě lepší a spíše tradičnější ráz. Připraví 3 různé varianty včetně vizualizací, o kterých budeme diskutovat. Pokud to bude vypadat hezky, budeme se snažit na opravu získat dotaci.

Revitalizace potoku Káča! Ano – v Cerhenicích máme potok. Je však z velké části zatrubněný, pramení z Přeďáku, do otevřeného koryta přechází v lokalitě Za Štěpnicí, protéká cukrovarem a na hranicích našeho katastru a katastru Sokolče se vlévá do Výrovky. Obdrželi jsme dotaci ze Státního fondu životního prostředí na projekt jeho postupné obnovy. Ale jsme na úplném začátku. Řešit chceme hlavně špatné a nefunkční zatrubnění například u Zdeny Škopkové Svobodové, kde často stříká voda takovým způsobem, že to vypadá jako na Islandu. Pro potok hledáme novou trasu, protínat by měl tůň Hvězda a tento projekt bude také předmětem veřejné diskuze.

Oprava a dobudování dešťové kanalizace v Cerhenicích, respektive komplexní řešení dešťových vod s oběma předešlými projekty úzce souvisí. Všichni totiž víme, že když v Cerhenicích hodně zaprší, je to velký problém. Kanalizace je nefunkční, šachty propadlé, její významná část v bývalém cukrovaru ani není naše a tak dále. Dešťové vody proto chceme nyní řešit dvěma způsoby. Zaprvé vsakem a retencí – a to i na náměstí. A za druhé opravou stávající kanalizace, včetně jejího přeložení, abychom vodu svedli třeba právě do potoku Káča, respektive tůně Hvězda.

Závěrem: všechny tyto tři projekty jsou ve stadiu zrodu, prvotního projednávání a budou dlouho a veřejně diskutovány. Pokud bychom je chtěli realizovat, neobejdeme se bez spolupráce a podpory spoluobčanů.

I třeba jen proto, že budeme zasahovat či protínat řadu pozemků.

Jaký je na to váš názor?