• 26.1.2019
  • 17:00
  • Environmentální centrum Cerhenice

Program:

1. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu

2. Zpráva starosty SDH

3. Zpráva velitele

4. Zpráva pokladní

5. Zpráva revizní komise

6. Plán činnosti pro rok 2019

7. Ustanovení výkonného výboru 2019

8. Zdravice přítomných hostů

9. Diskuse

10. Usnesení VH

11. Závěr

12. Občerstvení