Ačkoliv je léto a řada lidí má dovolenou, úklid obce se nezanedbává. „Všem, kdo se na tom podílejí, tímto děkuji,“ říká starosta Marek Semerád.