Spíše než únor připomínal středeční podvečer, kdy jsme se s kolegy scházeli na zasedání zastupitelstva, sychravý podzim s větrem a studeným deštěm. Ale okna budovy environmentálního centra všechny spolehlivě oddělila od nevlídného večera a jen tak na okraj, okna byla i jedním z bodů jednání, i když trochu jiná. Schválili jsme cenovou nabídku na základě vyvěšeného záměru na prodej oken z areálu bývalého cukrovaru.

Daleko podstatnějším bodem únorového zasedání zastupitelstva týkajícím se taktéž našeho, jsem rád, že již mohu říct někdejšího brownfieldu, bývalého cukrovaru, byl další krok v jeho postupné revitalizaci. Projednali jsme a schválili postup pro financování výstavby parkovacího domu. Ten je po školních dílnách, jejichž slavnostní otevření je za dveřmi, dalším kamínkem (spíše hodně velkým kamenem) v mozaice přeměny zchátralého cukrovaru na objekt plně sloužící veřejnosti. Zastupitelé zvedli ruku pro přijetí úvěru na předfinancování výstavby parkovacího domu a rekonstrukci chodníků. Samozřejmě jsme vybrali banku, od které jsme získali nejlepší podmínky. Podle pravidel evropských dotací, z nichž jednu jsme na parkovací dům získali, musíme dotaci předfinancovat. Po přijmutí dotace a kolaudaci parkovacího domu a opravených chodníků, bude zůstatek úvěru 6 milionů. Zdá se to možná hodně. Ale na úvěr jsme získali opravdu dobré podmínky, budeme ho splácet po 37 tisících měsíčně. Když to shrnu, tak za 6 milionů budeme mít parkovací dům v hodnotě 50 až 60 milionů, který můžeme po skončení doby udržitelnosti přebudovat, na co chceme. Pokud o to budou naši Cerheňáci stát, tak třeba na sportovní halu. Podotýkám ještě pro úplnost, že v rámci tohoto financování kupujeme také všechny zbývající pozemky v přední části areálu bývalého cukrovaru, což také rozhodně není zanedbatelná částka. A případná sportovní hala? Vzpomeňme, za kolik buduje nevelkou sportovní halu třeba nedaleký Kolín. Za více než 100 milionů. A to na ni nemusel kupovat ani metr pozemku.

Když už jsem v souvislosti s dotací zmínil chodníky, zastupitelé se zabývali také aktuální situací při postupu rekonstrukce chodníků v ulici 9. května, řešili také dopravní obslužnost a smlouvu na ni mezi městysem a městem Pečky. A v rámci dotačních možností taktéž podání žádosti na nákup elektromobilu pro potřeby městyse Cerhenice.

Dalším bodem z jednání zastupitelstva, který bych rád zdůraznil, je založení příspěvkové organizace s názvem Cerhenické byty. Ve spolupráci s místostarostou Alešem Koblihou provedeme veškeré úkony k jejímu založení. Když už jsme u toho zakládání, mysleli jsme i na další záležitosti. Na základě zjišťování zájmu mezi našimi obyvateli zastupitelé odhlasovali založení Základní umělecké školy Cerhenice. A řešily se i naše nové technické služby. Zastupitelé zvážili cenovou nabídku na opravu chodníku v Zámecké ulici, kterou budou nakonec realizovat právě Technické služby Cerhenice za částku 241 676 Kč. Probrali jsme i zprávu o provedeném šetření ohledně vyplnění dotazníku spokojenosti opatrovníků v chráněných bytech Domova Na Hrádku, Za Dráhou, Cerhenice a neopomněli jsme ani kulturní a společenské vyžití, konkrétně se hovořilo například o oslavě Mezinárodního dne žen.

Následně přišla řeč opět na finance. Zastupitelstvo schválilo změnu sazby za běžný metr při zřizování věcného břemene, a to z původních 500 korun na 1000 korun. A hned se jedno takové věcné břemeno projednávalo. Konkrétně šlo o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6025472/VB001 uzavřenou mezi Městysem Cerhenice a ČEZ Distribuce.

V podobném duchu se nesla i diskuze o podmínkách provedení stavby Velim – Poříčany, BC. V rámci připravovaného koridoru chce u nás Správa železnic pronajmout některé pozemky pro zařízení staveniště. Snažíme se, aby podmínky dohody o pronájmu byly pro městy co nejvýhodnější. Řekněte sami, kdo vám kde a co pronajme takříkajíc za hubičku? Tak proč by náš městys měl být výjimkou. Za pronájem pozemků chceme 100 tisíc korun, které pak použijeme třeba na údržbu obce, přispějeme na nějakou hezkou akci nebo v obci něco opravíme. Vždycky se něco najde.

Samozřejmě jsme na zasedání zastupitelstva nezapomněli ani na naše obce. Projednali jsme zprávu Osadního výboru Cerhýnky, konkrétně žádost o pokácení suchých a nebezpečných stromů u spolkového domu v Cerhýnkách a u Základní školy Cerhenice a informace o provedených pracích v Cerhýnkách. Dřevo z pokácených stromů bude uloženo ve vybudovaném přístřešku a použito pro potřeby MŠ, ZŠ a návštěvníků spolkového domu. Třeba na čarodějnice. Ono to uteče jako voda…

Na závěr bych zmínil ještě jeden bod z jednání zastupitelstva. Řešili jsme dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Pečky a městysem Cerhenice týkající se zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Přeloženo do češtiny – Pečky nám zvýšily poplatek za řešení jednoho přestupku z 500 na 3000 korun. A tak prosím naše obyvatele – páchejte těch přestupků co nejméně. Ono to pak – nás všechny – vychází docela draho. A zbytečně. Za takto nevynaložené peníze si pak můžeme třeba trochu vylepšit zmíněnou Filipojakubskou noc.

Ale zatím – krásný zbytek posledního zimního měsíce. A že bychom se ještě nakonec přece jen dočkali i trochy sněhových vloček?

Váš starosta

Marek Semerád