Opět hrozí bouřky

Pro období od 08. června 12:00 hod. do 10. června 22:00 hod. vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu před silnými bouřkami. Ty mohou být doprovázeny krupobitím a přívalovými srážkami.

Pozor na silné bouřky

Výstrahu před silnými až velmi silnými bouřkami vydal Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro celé území České republiky do 2. června 02:00 hod.

Smlouvy na biopopelnice

Žadatelé (vypůjčitelé) o biopopelnici si mohou vyzvednout smlouvy a předávací protokol a stanovit termín předání na recepci Environmentálního centra Cerhenice od 12. do 31. března 2018 vždy v pondělí, ve středu a v pátek v době od 1300 do 1700 hodin. Vývoz biopopelnic bude zahájen 1. dubna 2018.

Požáry v našem městysi

Vážení spoluobčané,

po poradě s Policií ČR si Vás dovoluji upozornit na skutečnost, že v poslední době došlo na katastrálním území Cerhenic k několika požárům, jejichž vznik se vyšetřuje. Není vyloučen ani žhářský útok. Buďte, prosím, mimořádně obezřetní při ochraně svého obydlí, ochraně obecního majetku a podobně. Zvláštní pozornost, prosím, věnujte trvale neobydleným stavbám, například hospodářského charakteru. Máte-li o proběhlých požárech nějakou povědomost, informujte, prosím, Policii ČR nebo úřad městyse. Za informace předem děkujeme. Jakmile budou známy bližší zprávy, budu Vás neprodleně informovat.

Marek Semerád, starosta