Změny jízdních řádů PID od 6. 5. 2019

Linka 675:

– Spoj v trase Pečky, Žel. st. – Velim, Škola s odjezdem v 11:57 hod. bude ukončen v zastávce Cerhenice, Cerhýnky ve 12:10 hod.

– Spoj v trase Velim, Škola – Kolín, Nádraží bude nově vyjíždět ze zastávky Cerhenice, Cerhýnky s odjezdem ve 12:40 hod – úprava zlepší odjezd školáků ze ZŠ Cerhenice směr Velim a Nová Ves

Linka 678:

– Zkrácení spoje v 6:12 z Poděbrady, Žel. st. do Pečky, Palackého – pro optimalizaci následného autobusu pro školáky

Čerstvý vítr

V úterý bude vát čerstvý jihovýchodní vítr místy s nárazy kolem 70 km/hod. Český hydrometeorologický ústav doporučuje sledovat upřesňované předpovědi počasí.

Platnost: od 23.4.2019 07:00 do 24.4.2019 15:00

Nebezpečí požárů

V důsledku přetrvávajícího slunečného a suchého počasí s nedostatkem srážek postupně narůstá nebezpečí vzniku požárů. Přechodně výraznější nárůst nebezpečí vzniku a šíření požárů lze očekávat i ve spojitosti s čerstvým jihovýchodním větrem, který bude vát v úterý.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod. V přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Výstraha před nebezpečím požárů platí od 21. dubna 2019 10:00 hodin do odvolání.

Odečty elektroměrů

Odečty elektroměrů budou probíhat:

Cerhenice –  15.4 -18.4. 2019; 23.4.2019

Cerhýnky a Radimek – 24.4. – 25.4.2019

Výstraha před silným větrem

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před silným větrem:

Platnost: od 9.3.2019 11:30 do 10.3.2019 04:00 Silný jihozápadní vítr s nárazy nad 65 km/h.

Platnost: od 10.3.2019 15:00 do 11.3.2019 12:00 Silný západní až jihozápadní vítr s nárazy nad 65 km/h.

Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, možné komplikace v dopravě. Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.