Varování před nebezpečím vzniku a šíření požárů zveřejnil Český hydrometeorologický ústav v neděli 30. 6., platí od 12:00 hodin do odvolání. V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů.

Doporučení: Nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.