Dne 6. 9. uspořádali na druhý pokus cerheničtí myslivci soutěžní akci pro děti Uzamykání prázdnin. Původně plánovanou předešlou neděli jsme zrušili z důvodu špatného počasí.

Děti si prošly trasu v Třebické, kde je čekalo 5 stanovišť. Ta byla přizpůsobena všem věkovým kategoriím. Soutěž byla připravena i pro dospělý doprovod. Na konci si účastníci vyzvedli sladké odměny. Následně se mohl každý zdarma občerstvit.

Děkuji tímto za pomoc všem kolegům myslivcům, dále dnes už slečnám a jednomu mládenci, kteří prošli naším mysliveckým kroužkem a nikdy neodmítnou nezištnou pomoc. Na závěr též děkujeme panu starostovi Marku Semerádovi za to, že akci finančně z většiny zaštítil, a to z vlastních zdrojů.

Myslivecký spolek Cerhenice