Městys řeší stav lesu Boreček, nedávno se přímo na místě uskutečnila schůzka vedení obce s lesním hospodářem ing. Žákem. Z jednání vzešla žádost o nahodilou těžbu, kterou městys 14. 2.2020 odeslal na odbor životního prostředí MěÚ v Kolíně. Těžbu samotnou lze zahájit 30 dní ode dne podání. Provedením prací pověřilo zastupitelstvo nově vzniklé Technické služby Cerhenice. Bude to jejich první zkouška ohněm. Začne se v průběhu března.