V domě s pečovatelskou službou se pilně pracuje. Pokračuje rekonstrukce kuchyní.