Ve středu 1. září od 18:00 hodin se envicentru uskuteční další zasedání zastupitelstva, kde starosta Marek Semerád předloží ke schválení vybudování optické sítě. „Oslovil jsem společnost Meloun Corporation s.r.o. a domluvil se s ní, že ona sama na vlastní náklady zbuduje v městysi Cerhenice nejmodernější optickou síť FTTH, která našim spoluobčanům umožní příjem vysokorychlostního internetu včetně digitální televize. V praxi by to znamenalo konec jakýmkoliv výpadkům internetu při bouřce, zhoršení počasí a tak podobně, jak tomu je často dnes,“ vysvětlil starosta. „Když jsem se před 19 lety stal starostou našeho krásného městyse, zavázal jsem se, že u nás zavedu všechny inženýrské sítě… Tehdy jsme neměli ještě ani vodovod a kanalizaci. Pokud se podaří vybudovat i optickou síť – navíc bez finančního přispění obce – budu rád, že se mi při budování naší obce podařilo zdolat i poslední překážku,“ dodal s tím, že uvítá názory obyvatel na tuto záležitost.