Díky Martině Špinarové za finanční příspěvek, který byl využit na pohoštění pro děti.