Dovolte, abych Vám ještě jednou popřál šťastný a úspěšný nový rok 2019.
I letos před námi stojí – u nás doma v Cerhenicích – mnoho úkolů. Jistě, jde i o ty investiční projekty, které zlepšují chod a vzhled městyse, ale já bych se nyní rád vyjádřil k jiným záležitostem, na které zastupitelstvo klade opravdu důraz.

Především jde o bezpečnost Vás, našich občanů. Nechci a nemohu zavírat oči před tím, že ta se u nás bohužel zhoršuje. V loňském roce jsme zaznamenali několik úmyslně založených požárů a ani případy krádeží neklesají.

Jsem zastupitelem, a pak starostou dvacet let, ale tolik požárů v jednom roce nepamatuji. Z tohoto důvodu bedlivě sledujeme všechny skutečnosti, které daný stav mohou ovlivnit. Ačkoliv nejsme všemocní, alespoň se snažíme. Uvedu konkrétní případ. Prodává-li obec kupříkladu byt, vždycky si tam ponechává pro sebe tzv. předkupní právo. Chceme tím zamezit tomu, aby se k nám stěhovaly různé problémové existence.

Druhá záležitost, jež stále poutá naši pozornost, je stav – nikoli však stavební, ale třeba personální a podobně – našich příspěvkových organizací. Mateřské a základní školy.

Pravidelně se scházím jak s paní ředitelkou Annou Hrudkovou, tak s paní ředitelkou Annou Vojáčkovou. Snažíme se jim pomáhat, jak jen to jde. Usilujeme o co nejširší nabídku kroužků pro děti atp. Fantasticky běží třeba angličtina, a to jak s Jakubem Čáslavou, tak i s paní učitelkou Markétou Krčmářovou. Máte-li v této oblasti nějaké další nápady, dejte mi vědět. Z obou paní ředitelek mám pocit, že své práci rozumějí a že je těší, což je určitě dobře.

Škodí nám však pomluvy od našich bývalých učitelů, případně rodičů, kteří své děti přehlásili do jiných škol, ačkoliv kvalita výuky jinde a u nás (tím myslím Velim, Pečky a podobně) je minimálně stejná. A rozhodně se stále zlepšuje. I když takové rodiče chápu, jako bývalému žáku ZŠ Cerhenice a patriotovi je mi to prostě líto. Stav školky a školy je zkrátka dlouhodobý proces.

Nechci se však vymlouvat. Podstatný je ovšem trend. A ten je snad správný.

Takže ještě jednou Vám přeji v tom novém roce hlavně hodně zdraví. A těším se na setkání s Vámi. Buď na úřadě městyse – kdykoliv – nebo na akcích, které pro Vás pořádáme.

Váš starosta
Marek Semerád