Vítání občánků proběhne v sobotu 26. 6. od 15:00 a 16:00 hodin v envicentru. Vítat budeme děti narozené v roce 2020. Další vítání proběhne v září, kdy přivítáme děti narozené letos a také ty,  které v červnu nemohou.