Výměr místního poplatku dle OZV č. 1/2019

likvidace směsného směsného komunálního odpadu

bude prováděn od 1. 4. 2021

UPŘEDNOSTŇUJEME BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY

ODVOZ POPELNIC:

částka:

900,- Kč / trvale přihlášeného občana

720,- Kč / trvale přihlášeného občana 70 let a výše

450,- Kč / trvale přihlášeného občana držitele průkazu ZTP/P, ZTP

900,- Kč / individuální rekreace

Č. ú.: 110 521 333/0300

VS:

1 + č. p. 2021 – pro občany Cerhenic, Radimku (vzor 14442021)

2 + č. p. 2021 – pro občany Cerhýnek (vzor 24442021)

POPLATEK PES:

částka:

200,- Kč / za prvního psa

250,- Kč / za druhého psa

400,- Kč / bytový dům

Č. ú.: 110 521 333/0300

VS:

3 + č. p. 2021 – pro občany Cerhenic, Radimku (vzor 34442021)

4 + č. p. 2021 – pro občany Cerhýnek (vzor 44442021)

——————————————————————————————-

Prosíme odevzdat do bílé poštovní schránky ÚŘADU MĚSTYSE CERHENICE

Vyplňte prosím adresu + č. p. ……………………………………………….

————————————————————————————————————————————-

ZNÁMKY NA POPELNICE

Známka Počet
Známka komunální odpad 120 l
Známka komunální odpad 240 l
Známka BIO popelnice 240 l
Známka separ / plast 240 l

————————————————————————————————————————————-

Známky budou vhozeny do Vaší poštovní schránky. Děkujeme.