V areálu bývalého cukrovaru odstartovaly první práce na výstavbě objektu celoživotního vzdělávání – dílen pro základní školu.