Vážení rodiče, milí žáci,

nejdéle do úterý 17. 3. Vám třídní učitelé zašlou seznam požadavků jednotlivých předmětů, tedy zadání, úkoly, nastudování nového učiva, procvičování atd. U každého předmětu bude jasně uvedeno a specifikováno, které konkrétní zadání bude hodnoceno a kdy bude hodnoceno, to znamená, jestli je bude chtít učitel zaslat na e-mail, či vše zkontroluje a ohodnotí po návratu do školy.

Samozřejmě je jasné, že předměty, které vyžadují vysvětlení pedagoga (nejdou snáze samostatně nastudovat) – gramatické učivo v českém jazyce, gramatické učivo v anglickém a ruském jazyce; výpočty v matematice, ve fyzice, v chemii atd., na to budou brány ohledy.

Práci zašleme vždy na 1 týden dopředu, do úterý 24. 3. obdržíte práci na další týden atd.

Milí deváťáci, co se týká předmětů ČESKÝ JAZYK a LITERATURA & MATEMATIKA a přijímacích zkoušek na SŠ – s paní učitelkou Fuksovou budeme na e-mailu. Kdybyste cokoliv potřebovali, pište – probereme na dálku…

Ostatní vyučující budou taktéž k dispozici – kdybyste měli jakékoliv otázky/dotazy k nějakému z úkolů, obracejte se přímo na konkrétního vyučujícího daného předmětu. E-mailové adresy jsou zde: http://www.skolacerhenice.cz/pedagogicky-sbor/, příp. žáci II. stupně mají přístup do školního informačního systému Bakaláři (byli na to upozorněni před jarními prázdninami a hesla by měli mít).

Děkuji všem za spolupráci a součinnost v této ne příliš šťastné chvíli.

Jelínek Ivo

ředitel školy