V pátek 28. května se od 18:00 hodin koná v environmentálním centru zastupitelstvo městyse.
Na programu je například:
👉Sběrný dvůr
👉Příměstské tábory
👉Situaci v MŠ – přijetí žáků
👉Opravu ulice Za Štěpnicí
👉Nový podchod
👉Parkování v obci
a další….