Paní učitelka Paličková a pan ředitel Jelínek nezahálí ani o prázdninách. Věnují je letní přípravě na zábavnou výuku cizích jazyků pod heslem Letní jazykové školy Hello.