V tomto období končí srnčí říje. Srnci přestávají bezhlavě pronásledovat potencionální partnerky. Snižuje se tudíž možnost, že některý ze srnčího páru skončí pod koly aut. Smutnou štafetu nyní přebírají běžní jedinci, kteří migrují např. za potravou.

Pole se stala během krátkého času tzv. pouští (odborný termín zní „Kulturní step“ – po žních “poušť“). My, myslivci se snažíme pomáhat tzv. mysliveckými políčky. Tyto plochy se klasicky osejí vhodnou plodinou a ta se nechává na místě až do jara příštího roku. Poté se postup opakuje.

Problém je dostat tato políčka do zemědělských lánů – jen tam mají smysl.

Bezvýznamné nejsou ani náklady – nájem + práce/osivo apod. stojí okolo 8000 Kč/ha.

Téměř po ročním vyjednávání se nám podařilo domluvit se zemědělci a získat více než 3.5 ha, které již slouží svému účelu.

Cintl Vl.