V Cerhenicích se setkali zástupci VÚŽ ve složení generálního ředitele Františka Bureše a technického ředitele Antonína Klofandy se starostou městyse Cerhenice Markem Semerádem při příležitosti podpisu smlouvy o odkupu příjezdové cesty do areálu VÚŽ. VÚŽ odkoupilo od obce přístupovou cestu se záměrem její opravy a vylepšení jejího stávajícího stavu, a to jak ve prospěch svých klientů, tak obyvatel Cerhenic.

Diskuze zúčastněných se dotkla také vzájemné spolupráce VÚŽ a městyse v oblasti zaměstnanosti, služeb či dalších rozvojových projektů. „Zkušební okruh se samozřejmě dotýká vícero obcí, které jsou našimi partnery, ale vzhledem k umístění samotného zkušebního centra v Cerhenicích jsou právě Cerhenice naším stěžejním partnerem, a proto si nesmírně vážím věcné a vstřícné komunikace a spolupráce s jejími zástupci v čele s panem starostou,“ podotkl generální ředitel František Bureš.

Ten při této příležitosti také informoval starostu Cerhenic, že v reakci na novelu železničního zákona byl místní okruh oficiálně pojmenován Zkušební okruh Cerhenice. „Byla to pro mě překvapivá a o to více potěšující zpráva, jelikož o vyšší míru identifikace zdejšího okruhu s naší obcí usilujeme již delší dobu. Jsem za to opravdu rád i s ohledem na množství místních obyvatel pracujících ve výzkumném ústavu. Jsme také připraveni nadále velmi úzce s VÚŽ spolupracovat a maximálně podporovat jeho aktivity,“ dodal starosta Cerhenic Marek Semerád.