Obnovují se konzultace s právníkem

Od pondělí 3. května 2021 se obnovují pravidelné konzultační hodiny právního zástupce Cerhenic Mgr. Zdeňka Truhláře. Ten je k dispozici občanům v envicentru každé první pondělí v měsíci od 17:00 do 19:00 hodin. Pokud máte problém, přijďte. Nebo pište na email: pravnik@cerhenice.cz

U podchodu vyroste pěší zóna

U podchodu vzniká pěší zóna. Auta budou odkloněna do parkovacího domu, který by se měl otevřít už v pondělí. Radnice prosí všechny o respektování tohoto stavu, nelze zapomenout na dvě těžké nehody v těchto místech.

Přípravy ZUŠ pokročily

„Dnes jsme s panem ředitelem naší ZŠ Ivo Jelínkem, za vydatné pomoci Luďka Kinkala, odeslali na kraj a ministerstvo žádost o zřízení Základní umělecké školy Cerhenice. Děkuji oběma pánům za pochopení i pomoc,“ informoval starosta Marek Semerád. Městys má slušnou šanci, že jeho žádosti bude vyhověno. Kapacita plánované ZUŠ by měla být až 100 dětí a 5 učitelů.