Budoucnost podchodu

Městys intenzívně jedná se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) o úpravě podchodu v Cerhenicích. Bohužel je zde limit daný současným půdorysem a ten změnit nejde. „Důraz klademe hlavně na to, aby obyvatelům přilehlých domů co nejméně stínil i na to, aby se používal lépe než dnes, kdy je stále pod vodou a špinavý,“ říká starosta Marek Semerád.
Na fotografiích objemová studie společnosti Egoé studio, jak by mohl podchod vypadat.

První ze série příměstských táborů

Prázdninovou atmosféru s sebou přivezlo Divadélko Koloběžka, a jakmile dozněl potlesk, přenesli jsme se už spolu se Sekem a Zulou do pravěku. Vyprávěli jsme si o tom, jak se pravěkým lidem žilo, čím se živili, kde bydleli… Srovnávali jsme dobu dávno minulou se současností a ozdobili si dřevěné domky. Odpoledne jsme se vydali proti proudu času a na pralesní stezce potkávali zvířata nejen dobře známá ze statků a zoologických zahrad, ale i ta dávno vyhynulá. Poklad v cíli byl sladký, dinosauří.

Helena Soukupová

Příměstské tábory v Cerhenicích startují

Tento týden startují příměstské tábory v Cerhenicích a letos dokonce dvojnásobné množství díky nové dotaci z Operačního programu zaměstnanost, kterou se městysi Cerhenice podařilo získat.
Během letních školních prázdnin ve všední dny v týdenních turnusech budou realizovány celkem 4 příměstské tábory. Za léto tak proběhne 8 táborů a z toho právě 4 pokryje nově získaná dotace. Dva turnusy budou přímo určeny pro děti s hendikepem a budou probíhat v prostorách Základní a Mateřské školy ABA v Cerhenicích. Další dva turnusy budou probíhat také v Environmentálním centru a také dvakrát dva najednou v Základní škole B. J. Dlabače v Cerhenicích.
Příměstské tábory budou provozovány vždy ve všední den od 7:30 do 17:00 hodin. Dozor budou zajišťovat tedy vždy dvě pečující osoby. Každý příměstský tábor bude tematicky zaměřen a dětem ho vždy zpestří animační program. Rodiče se budou finančně podílet na nákladech na stravování (obědy, pitný režim, svačiny) a případně na vstupném a dopravě na výlet.
Kapacitu všech turnusů se podařilo zaplnit na plno, a tak se na malé tábornice a táborníky velice těšíme!

Změna tarifů pro cestování PID od srpna

Informace Pražské integrované dopravy:

Vážení cestující,

od 1.8.2021 dochází ke změnám Tarifu Pražské integrované dopravy. Středočeský kraj s ohledem na výpadek příjmů způsobený pandemií koronaviru přistoupí ke zvýšení cen jízdného ve veřejné dopravě cca o 25 %. Úpravy se dotknou jak jednorázových jízdních dokladů, tak i předplatních kuponů. Jelikož je dopravní systém Prahy a Středočeského kraje vzájemně propojen, je nutné upravit ceny jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu i na území Prahy. Ceny pražských předplatních kuponů včetně nejvýhodnějšího ročního kuponu za 3650 Kč nicméně zůstanou zachovány, stejně jako všechny dosavadní slevy pro různé věkové skupiny cestujících. Zjednoduší se zároveň systém prokazování nároků na tyto slevy (kromě vlaků PID). Naopak lidem ve hmotné nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí, poskytne Praha pro překonání těžkostí s dopady pandemie slevu ve výši 70 % na předplatní jízdné.

více zde:

Změny v tarifu PID

Chystá se otevření prodejny potravin

Po otevření bistra Dokola zmrzlina a káva se v Cerhenicích chystá další užitečná věc, a to otevření prodejny potravin v objektu čp. 31 – bývalé hospody “Na závisti” nebo “U Kopeckých…” naproti ulici Polní.

Končí omezení u Vrbové Lhoty

Hlas Poděbrad:
Během dnešního dne budou zprovozněny oba jízdní pruhy v uzavírce před Vrbovou Lhotou, kde se pracovalo na výstavbě sjezdu k budoucímu skladu aut. Hlavní práce, kvůli kterým museli motoristé čelit v minulých měsících řadě omezení, se tak podařilo pořádně uspíšit, původní termín dokončení byl stanoven až na konec září. Aktuálně budou v místě probíhat jen další menší dokončovací práce, řidiči budou stavbou projíždět bez zdržení.
V místě s novým sjezdem naproti dálniční křižovatce Vrbová Lhota má v budoucnu vzniknout nový centrální sklad aut, který má pojmout až téměř 3 tisícovky aut, v areálů je naplánováno 1 609 vnitřních parkovacích a odstavných stání a 1 272 venkovních stání. Součástí areálu má být také technická infrastruktura a neveřejná myčka aut. Sklad o rozloze 14 556 m² má mít dvě nadzemní podlaží, v prvním jsou navrženy prostory pro příjem, výdej, servis a skladování, ve druhém a na střeše pak má být prostor pro skladování a prodej autodílů. Objekt je navržen jako oplocený, v areálu má vyrůst retenční a požární nádrž. Okolí skladu mají doplnit listnaté a jehličnaté stromy.