Unikátní projekt: Sledování populace zajíce polního v naší honitbě

Náš Myslivecký spolek Cerhenice (MS) byl vybrán do unikátního výzkumu evropského významu vedeného univerzitami a za podpory EU.

V neděli 29. 1. 2023 jsme pro výzkum Zajíce polního (Lepus europaeus) odchytávali jedince v naší honitbě Cerhenice společně s vědci z univerzit, kolegy z MS Ratenice a našimi přáteli a příbuznými.

Již od 6 hodin ráno, pilně a společnými silami, natahovala první skupina 1 km sítí na odchyt zajíců v části zvané Nové Město.

v 8 hodin ráno druhá skupina složená zejména z našich přátel a příbuzných vyrazila od bývalého písáku a utvořila 3 rojnice a vydali se směrem k sítím. Polem… nepolem…

V případě odchytu zajíce byl jedinec pečlivě a citlivě vymotán ze sítí a dán do přepravní bedny, kde měl klid a přítmí.

Po skončení celé akce se všichni nadšeně přidali k horkému čaji a opékání buřtů a klobás na ohni.

Pro výzkum bylo odchyceno 6 zajíců polích (Lepus europaeus). Každému jedinci byl umístěn obojek s GPS vysílačkou, byl zvážen a vypuštěn zpět do přírody.

Po veřejné části proběhla přednáška v Enviromentálním centru pro studenty České zemědělské univerzity a případné zájemce z řad účastníků. Byla to tak jedinečná možnost seznámit se s prozatímními výsledky studie, poznat další studie zaměřené na početnost populací ptáků a hmyzu.

Je nám ctí spolupracovat s univerzitami a těšíme se na další spolupráci.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a na úspěšnosti akce se podíleli!

Zvláště děkujeme panu Kuzďasovi za bezproblémové poskytnutí pozemku k instalaci sítí.

Děkujeme obci Cerhenice za zapůjčení Enviromentálního centra a Hostinci Kostelní Lhota za občerstvení.

Zároveň prosíme veřejnost! Pokud najdete uhynulého zajíce s obojkem, nebo, což je pravděpodobnější, takového srazíte autem, dejte nám myslivcům určitě vědět! Obojek s daty je pro nás důležitý a má pro výzkum velkou hodnotu!

Za myslivecký spolek Cerhenice

ŽOFIE

O projektu se zajímal i Kolínský deník:

https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/zajici-dostali-obojky-s-gps-unikatni-vyzkum-ma-pomoci-k-jejich-zachrane-20230207.html

Jak si zajistit vstupenky na Školní ples

Rádi bychom Vás jménem školy pozvali na náš druhý Školní ples 11. února. Předprodej vstupenek zajišťuje paní učitelka Holá, v případě zájmu ji, prosím, kontaktujte. Nákup lístků je možné rozhodně zajistit i přes děti. Občerstvení (včetně široké nabídky chutného pitiva) samozřejmě zajištěno. Nebude chybět bohatá tombola. Začínáme ve 20:00 hodin a těšíme se na Vás.
ZŠ Cerhenice

Čtvrtý ročník večeře ve školní jídelně

I letošní jaro se uskuteční setkání rodičů, pedagogů a zaměstnanců jídelny při akci Večeře ve školní jídelně.
Tento ročník ochutnáte opět pomazánky, které se připravují pro děti do MŠ, v klasické podobě i bezlaktózové. Některé další pokrmy, opět v obou verzích. Případně bezlepkové moučníky.
Připravovat večeři budou kuchařky ŠJ ve spolupráci s odborníky – kuchaři, kteří Vám budou pokrmy vydávat.
Setkání bude neformální, celá večeře bude ve formě rautu.
Akce je plánovaná na 23. března, tj. ve čtvrtek, od 17 hodin.
Prodávat vstupenky se začnou 1. 3. 2023. Bližší informace budou k dispozici koncem měsíce února.

Pořízení automobilu pro pečovatelskou službu

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017097

Předmětem projektu je pořízení automobilu pro pečovatelskou službu Cerhenice přispívající ke

zkvalitnění a zefektivnění poskytování terénních sociálních služeb. Pořízený automobil splňuje podmínky zvýšené energetické účinnosti výzvy č. 101 REACT EU. Sociální služba tak rozšířila svoje pole působnosti a zajistila tak bezpečnější a plynulejší převoz osob.

Letní tábor ve Vlastějovicích

Dětský ekologický klub ve spolupráci s městysem Cerhenice nabízí letní tábor v rekreačním středisku Garnataurus ve Vlastějovicích odvážným táborníkům a tábornicím od 6 do 14 let v termínu od 29. 7 do 05. 8. 2023. Zbývá pár posledních míst.
Těší se na Vás
Pavlína, Hana, Markéta, Petr a Jirka

Sponzorský dar od Výzkumného ústavu železničního pomůže škole

Obdrželi jsme od Výzkumného ústavu železničního sponzorský dar v hodnotě 250 000 Kč. Děkujeme za zprostředkování městysi Cerhenice (v zastoupení pana starosty Marka Semeráda). Taktéž velice děkujeme samotnému VUZu za finanční dar, kterého si vážíme a už nyní se porozhlížíme po nových učebních a didaktických pomůckách do vyučovacích hodin fyziky a chemie.

Pololetní vysvědčení

Už v úterý 31. ledna 2023 si žáci základní školy převezmou výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2022/2023. Pro prvňáčky to bude den významný a slavnostní, dostanou totiž svůj první výpis. Pro nejstarší žáky to bude naopak výpis poslední, navýsost důležitý, poněvadž i v tomto pololetí se souhrnný průměr známek počítá k přihlášce na střední školy.