Tři velké projekty, které se vzájemně prolínají.

Revitalizace náměstí Míru. Na zastupitelstvu jsme schválili pořízení územní studie od architekta ing. Řezníka. Jeho úkolem je dát podobě naší návsi ještě lepší a spíše tradičnější ráz. Připraví 3 různé varianty včetně vizualizací, o kterých budeme diskutovat. Pokud to bude vypadat hezky, budeme se snažit na opravu získat dotaci.

Revitalizace potoku Káča! Ano – v Cerhenicích máme potok. Je však z velké části zatrubněný, pramení z Přeďáku, do otevřeného koryta přechází v lokalitě Za Štěpnicí, protéká cukrovarem a na hranicích našeho katastru a katastru Sokolče se vlévá do Výrovky. Obdrželi jsme dotaci ze Státního fondu životního prostředí na projekt jeho postupné obnovy. Ale jsme na úplném začátku. Řešit chceme hlavně špatné a nefunkční zatrubnění například u Zdeny Škopkové Svobodové, kde často stříká voda takovým způsobem, že to vypadá jako na Islandu. Pro potok hledáme novou trasu, protínat by měl tůň Hvězda a tento projekt bude také předmětem veřejné diskuze.

Oprava a dobudování dešťové kanalizace v Cerhenicích, respektive komplexní řešení dešťových vod s oběma předešlými projekty úzce souvisí. Všichni totiž víme, že když v Cerhenicích hodně zaprší, je to velký problém. Kanalizace je nefunkční, šachty propadlé, její významná část v bývalém cukrovaru ani není naše a tak dále. Dešťové vody proto chceme nyní řešit dvěma způsoby. Zaprvé vsakem a retencí – a to i na náměstí. A za druhé opravou stávající kanalizace, včetně jejího přeložení, abychom vodu svedli třeba právě do potoku Káča, respektive tůně Hvězda.

Závěrem: všechny tyto tři projekty jsou ve stadiu zrodu, prvotního projednávání a budou dlouho a veřejně diskutovány. Pokud bychom je chtěli realizovat, neobejdeme se bez spolupráce a podpory spoluobčanů.

I třeba jen proto, že budeme zasahovat či protínat řadu pozemků.

Jaký je na to váš názor?

V Cerhenicích jsme mívali hokejový oddíl

Věděli jste, že ve 30. a 40. letech dvacátého století prosperoval v rámci SK Olympia Cerhenice i oddíl ledního hokeje? Konkrétně v letech 1936 – 1949. Například v sezóně 1947/1948 patřil v rámci Středočeské župy v Kolíně do III. skupiny A a změřil svoje síly například s SK Kouřim, SK Sokoleč, Sokolem Radim nebo s AFK Sendražice. Ale kde se přesně hrálo? Nemáte někdo fotky?

Páťáci v ekologickém klubu barvili keramiku

Děti z 5. třídy byly v enviru nabarvit keramiku a také si s námi popovídat. A že si bylo o čem povídat.
Jinak je možné, aby i ostatní děti mezi nás opět zavítaly, stačí nám napsat. Nechceme zatím „míchat“ děti, tzn. jeden den u nás budou pouze prvňáci, další den druháci…
Dětský ekologický klub

Co by se dalo zlepšit?

Dejte nám vědět, když se něco porouchá, nebo máte nápad na zlepšení našich krásných Cerhenic. Nedávno jsme spustili službu Hlášení Rozhlasu, která má svou vlastní aplikaci, skrze kterou můžete dostávat důležité obecní informace (odstávky energií, změny ordinačních hodin, kulturní akce).
Na druhou stranu nás můžete informovat vy ohledně věcí, které je třeba zlepšit. Jsme rádi za každý podnět.
Děkujeme a přejeme krásný pátek.
Marek Semerád

Zasedání zastupitelstva

V pátek 28. května se od 18:00 hodin koná v environmentálním centru zastupitelstvo městyse.
Na programu je například:
👉Sběrný dvůr
👉Příměstské tábory
👉Situaci v MŠ – přijetí žáků
👉Opravu ulice Za Štěpnicí
👉Nový podchod
👉Parkování v obci
a další….

Hlášení ze ZŠ a MŠ ABA

Největší novinkou a úspěchem naší organizace je zřízení základní školy, která se otevřela 1. 9. 2020. Změnilo se také jméno organizace „ABAškolka“ na Základní škola a Mateřská škola ABA.

Covidová opatření se dotkla nás všech, ale snažili jsme se se vynahradit rodičům, alespoň částečně, docházku distanční formou výuky, která obsahovala i instruktážní videa a komunikaci s terapeuty a pedagogy po skypu. Rodičům velice děkujeme, protože pozitivně reagovali, všechny úkoly plnili a odevzdávali včas nazpět. Víme, že distanční výuka byla velmi náročná pro všechny a pro naše děti obzvlášť, protože s PAS (porucha autistického spektra) je udržení pozornosti velice obtížné. Budeme doufat, že snad už nikdy tato situace nenastane.

Zápisy do ZŠ a MŠ se letos uskutečnily stejnou formou jako minulý rok a to bez osobní přítomnosti dětí a rodičů. Probíhaly v dubnu a květnu.

Nově se rodiče dětí mohou

těšit, od nového školního roku 2021/2022, na svoz dětí autobusem z Prahy z Černého Mostu do ZŠ ABA v Cerhenicích a MŠ ABA v Křečhoři. Rozhodli jsme se přistoupit k tomuto kroku, jelikož o naši organizaci má zájem čím dál více rodin z Prahy a jejího okolí. Tato služba pomůže rodičům vyřešit komplikované dojíždění k nám. Více informací naleznete na našich webových stránkách www.abaskolka.cz

Ráda bych též zmínila, že letos připravujeme pro děti s PAS další příměstský tábor, který se uskuteční letos první i druhý týden v srpnu 2. 8. – 6. 8. a 9. 8. – 13. 8. 2021 Tábor zajišťuje péči o děti v době mimo školní výuku a navazuje tak pro naše děti na program aplikované behaviorální analýzy i během uzavření organizace o letních prázdninách. Kvalitní péče se pro děti s hendikepem těžko hledá, na což právě organizace reaguje zřízením příměstských táborů. Uvědomujeme si totiž, že rodiče nemůžou čerpat tolik dovolené a často se během letních prázdnin musí střídat, aby zajistili péči o své děti a tak nemají ani společnou dovolenou.

Souběžně pod záštitou naší organizace a Městysu Cerhenice probíhají i příměstské tábory v Základní škole B. J. Dlabače a v Dětském ekologickém klubu při Environmentálním centru Cerhenice. Vše nám umožnila dotace z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost.

Ráda bych všem popřála pevné zdraví a hodně sil. Věřím, že budeme s dětmi brzy užívat krásného počasí a zábavy venku bez roušek a nemocí.

Petra Málková, ředitelka