Pochvala pro ABAškolku

od: Jana Gandalovičová

Chtěla bych všem v ABA školce poděkovat za neuvěřitelný přístup k našim auti dětem. Příměstského tábora se účastnil i můj syn, kterému je 11 let, který věkově už do školky nezapadá (kéž by zapadal, hned by nastoupil!!!!). Přesto byl naprosto neuvěřitelně přijat a i přes jeho nonverbalitu (personál si bleskurychle osvojil jeho znaky), ihned navázal kontakt a komunikoval jakoby všechny znal léta! A to syn jen tak někomu nevěří!! Každé ráno vstával bleskurychle, jak se těšil. Na všech fotkách je šťastný, rozesmátý a vysloveně si čas užil. To je živý důkaz naprosté profesionality všech v ABA školce. Kdo chce pro svoje auti dítě to nejlepší, není lepší místo. Ještě jednou všem moc děkuji za Raviho, doufám, že budeme moci zase přijet.

Ozvěny z ABAškolky

Ještě jednou bychom se rádi ohlédli za letošním příměstským táborem, který se náramně vydařil! Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na viděnou v září ve školce i škole!

Jsme rádi, že tato akce mohla posloužit jako ochutnávka toho, jak to ve školce i nové škole vypadá, kdo s dětmi pracuje, jaké aktivity jsou během roku zapojeny do programu. To není zdaleka všechno, protože jak je všem jasné, v jednom týdnu se nedá stihnout vše, co je dětem ve školce i škole nabízeno v rámci společného, ale především individuálních programu. To už se musíte přesvědčit sami.

Ministerstvo dalo zelenou ABA základní škole

Když jsem zhruba před 3 lety přišel s myšlenkou založit mateřskou školu, kde bude autistickým dětem poskytována speciální péče, měli mě za blázna. No a dnes školka funguje. Pracuje přísně podle principů Aplikované behaviorální analýzy, tzv. ABA. To je celosvětově uznávaná metoda, díky které dělají naše děti největší pokroky,“ říká zakladatel spolku Vulnus Curare Marek Semerád. Včasná intervence je v těchto případech nejdůležitější. Jenže, jak děti stárnou, školka už nestačí. „A tak budujeme školu. Ministerstvo nám ji povolilo, a náš příběh tudíž pokračuje,“ dodal.

Usilují o dětskou skupinu

Kvůli velkému počtu přihlášených, ale bohužel nezapsaných dětí do ABA školky se vedení tohoto vzdělávacího zařízení pokusí od 1. 9. 2020 založit dětskou skupinu pro děti od 2 let.

Staráme se o děti

Zápis do ABA školy byl ukončen. Abychom pro naše klienty přichystali co nejlepší prostředí pro ideální start do nové etapy vzdělávání, všichni naši specialisté pracují na programech, osnovách a aktivitách potřebných pro správný chod školy tak, aby se všichni, kteří budou školu navštěvovat, cítili co nejlépe, ale především, aby se rozvíjeli, rostli a připravovali na budoucí život.

ABA školka bude pro nový školní rok 2020/2021 též přibírat nové klienty. Zapsat se bude možné mezi 6. – 13. květnem. Myslím, že je důležité vybrat si kvalitní vzdělávací instituci, čímž ABA školka rozhodně je.

Další možností pro vzdělání dětí s autismem je i centrum ABCC, které přesouvá svou činnost z online prostoru opět do zázemí centra, kde se klienti setkávají s terapeuty tváří v tvář a pracují individuálně několikrát týdně na stanoveném programu pro rozvoj schopností a dovedností.

Marek Semerád

Zápis do ABA školky pro školní rok 2020/2021

Zápis do ABA školky pro školní rok 2020/2021 se uskuteční 6. a 13. května 2020 od 13:30 do 17 hodin. Podklady k zápisu budou k vyzvednutí během dubna ve školce nebo ke stažení na stránkách www.abaskolka.cz. K zápisu s sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte, z podkladů pak vyplněný evidenční list dítěte potvrzený lékařem a zprávu ze Speciálně pedagogického centra.

Dění v ABA školce

Do nově vymalované „ABAškolky“ v září nastoupilo celkem sedmnáct dětí – 16 kluků a 1 holčička. Během července probíhaly drobné rekonstrukce, abychom využili co nejvíce prostoru pro výuku dětí. Vznikla nová třída pro předškoláky a šatna se přestěhovala do nevyužité spojovací chodby. Hlavní vchod do školky je tedy od velkého parkoviště z areálu školy.

V naší školce se vzdělávají děti s poruchami autistického spektra a jinými dalšími neurovývojovými vadami. ABA – Aplikovaná Behaviorální Analýza

Ve spolupráci se SPC (speciální pedagogické centrum) Vertikála Praha a ABA specialistkou Olgou K. se dětem v prvních měsících září a říjnu vytvářejí individuální programy (IVP). Probíhá adaptace na nové prostředí a kolektiv. Pro děti i rodiče je zejména tohle období velmi náročné a proto musí fungovat úzká spolupráce mezi rodinou a kolektivem pedagogů. Učí se zvládat sebeobsluhu při stravování, hygieně, oblékání a hlavně na odloučení od rodičů a pro většinu je to první zkušenost.

Téměř po dvou měsících už zvládají děti bez pláče běžný režim a dostavily se již první výsledky intenzivní práce našeho týmu. Máme zpětnou vazbu od rodičů a velmi nás pokroky dětí těší. I děti dávají najevo, že se jim ve školce líbí a jsou zde spokojené. Většina nemluví, ale projevy jako je třeba objetí, pohlazení, snaha o komunikaci, společná hra, smích nám říkají opravdu hodně. Jsme tu pro děti a tuto práci lze zvládat jen s přívětivým, ač přísným přístupem a proto ne každý splňuje předpoklady pro výkon této práce. Velkou oporu máme nejen v rodičích, ale i ve zřizovateli panu PhDr. Bc. Marku Semerádovi MBA, který nám dodává energii svým optimistickým přístupem ke všem záležitostem.

Petra Málková ředitelka „ABAškolky“