Jak barevná by mohla být školka

Jakou barvu, či přesněji řečeno barvy bude mít fasáda nové budovy mateřské školy, to nyní řeší městys společně se školkou, která se tam během léta přestěhuje. První z návrhů podoby fasády už má městys na stole, vypadá hezky vesele.

Příměstské tábory se blíží

Vážení rodiče,

v červenci 2018 Vám nabízíme Příměstský tábor Cerhenice

Tábor bude probíhat v prostorách MŠ Cerhenice.

Bližší informace a přihlášky naleznete v hlavní šatně.

9.7. – 13.7. 2018 – Příměstský tábor v MŠ Cerhenice

Příměstský tábor v prostorách MŠ Cerhenice od 7:00 do 13:00.

Tábor je zřízen z důvodu podpory zaměstnanosti rodičů i během náročného stěhování školky do nových prostor. Kapacita cca 15 dětí.

Cena 400,- za týden (včetně stravy)

Přihlášení výhradně v MŠ Cerhenice

 

16.7. – 20.7.2018 – Příměstský tábor se skřítkem Cerheníčkem

Příměstský tábor Environmentálního centra Cerhenice s přírodovědnou tématikou pro děti od 4 do 8 let

Vedoucí Mgr. Markéta Ulvrová – koordinátorka Environmentálního centra, Mgr. Ivo Jelínek – učitel ZŠ Cerhenice a Ivana Hrbková – učitelka MŠ Velim.

Od 7:30 do 16:30 v prostorách MŠ Cerhenice, Environmentálního centra, ZŠ Cerhenice, Cerhenic a blízkého okolí.

Celým táborem nás bude provázet skřítek Cerheníček, který nás naučí všímat si přírody a prostředí kolem sebe, jak o ně pečovat a chránit ho. Prohloubí jejich znalosti nejen o rostlinách a zvířatech ale i o hmyzí říši. Hravou formou je seznámí s problémy dnešního světa v oblasti životního prostředí.

Cena 1000,- za týden včetně svačin a oběda

Přihlášení výhradně u paní Ulvrové, Environmentální centrum Cerhenice

 

23.7. – 27.7.2018 – Příměstský tábor pro rodiče dětí zapsaných v MŠ Cerhenice

Příměstský tábor v prostorách MŠ Cerhenice od 7:00 do 13:00.

Tábor je zřízen z důvodu podpory zaměstnanosti rodičů i během náročného stěhování školky do nových prostor. Kapacita cca 15 dětí.

Cena 400,- za týden (včetně stravy)

Přihlášení výhradně v MŠ Cerhenice

 

Bližší informace a platby přijímá:

Mgr. Markéta Ulvrová
Environmentální centrum Cerhenice
tel. 776 033 954
e-mail:
envi.centrum@cerhenice.cz

Již stojí hrubá stavba nové školky

Hrubá stavba mateřské školy je v podstatě dokončena. Jsou osazeny okna a dveře ve fasádě, provedeno podlahové topení a probíhají montáže vzduchotechniky, elektroinstalace slabo a silno proudu. Začaly také obkladačské práce a instalace tepelných čerpadel. Suma sumárum, stavba zdárně pokračuje.

Příměstské tábory v Cerhenicích 2018

9. 7. – 13. 7. 2018 – Příměstský tábor pro rodiče dětí zapsaných v MŠ Cerhenice

Příměstský tábor v prostorách MŠ Cerhenice od 7:00 do 13:00 pod vedením učitelky MŠ Petry Málkové.

Tábor je zřízen z důvodu podpory zaměstnanosti rodičů i během náročného stěhování školky do nových prostor.

Cena 400,- za týden včetně dopolední svačiny a oběda

Přihlášení výhradně na nástěnce MŠ Cerhenice

 

16. 7. – 20. 7. 2018 – Příměstský tábor se skřítkem Cerheníčkem

Příměstský tábor Environmentálního centra Cerhenice s přírodovědnou tématikou pro děti od 4 do 8 let

Vedoucí Mgr. Markéta Ulvrová – koordinátorka environmentálního centra, Mgr. Ivo Jelínek – učitel ZŠ Cerhenice a Ivana Hrbková – učitelka MŠ Velim.

Od 7:30 do 16:30 v prostorách MŠ Cerhenice, environmentálního centra, ZŠ Cerhenice, Cerhenic a blízkého okolí.

Celým táborem nás bude provázet skřítek Cerheníček, který nás naučí všímat si přírody a prostředí kolem sebe, jak o ně pečovat a chránit ho. Prohloubí znalosti dětí nejen o rostlinách a zvířatech, ale i o hmyzí říši. Hravou formou je seznámí s problémy dnešního světa v oblasti životního prostředí.

Cena 1000,- za týden včetně svačin a oběda

Bližší informace, závazné přihlášky a platby přijímá:

Mgr. Markéta Ulvrová
Environmentální centrum Cerhenice
tel. 776 033 954
e-mail:
envi.centrum@cerhenice.cz

 

23. 7. – 27. 7. 2018 – Příměstský tábor pro rodiče dětí zapsaných v MŠ Cerhenice

Příměstský tábor v prostorách MŠ Cerhenice od 7:00 do 13:00 pod vedením učitelky MŠ Petry Málkové.

Tábor je zřízen z důvodu podpory zaměstnanosti rodičů i během náročného stěhování školky do nových prostor.

Cena 400,- za týden včetně dopolední svačiny a oběda

Přihlášení výhradně na nástěnce MŠ Cerhenice

Školka se chystá na stěhování

Pokud by se někomu z rodičů školkových dětí objevila doma nepotřebná krabice, která je pevná a velikostí cca jako banánová, bude za ni ráda mateřská škola. Rychle se už totiž blíží období, kdy se začne balit a připravovat na stěhování do zbrusu nové budovy.

Čtvrteční obědy ve školce

Z důvodu velikonočních prázdnin v základní škole a chybějícího personálu v jídelně prosí mateřská škola o informaci (osobně, tel, SMS), zda Vaše dítko přijde ve čtvrtek 29. 3. do MŠ. Pokud ne, nezapomeňte si odhlásit obědy. Předškoláci na čtvrtek nepotřebují záznam v omluvném listu.

Zápis do školky se blíží

Mateřská škola Cerhenice, p.o., je spádovou mateřskou školou pro oblast Cerhenice, Cerhýnky a Radimek. 3. května od 8 do 16:30 hodin si můžete vyzvednout podklady k zápisu. Vlastí zápis proběhne 10. května od 8 do 16:30 hodin. K zápisu si přineste: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vyplněné dokumenty, které si zákonný zástupce vyzvedl 3. 5. Povinné předškolní vzdělávání – k zápisu se musí povinně dostavit zákonní zástupci s dětmi, které ve školním roce (pro který probíhá zápis) dosáhnou věku šesti let. Děti s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast jsou ze zákona přijímány pouze v případě volné kapacity. Více informací na webových stránkách školky.