U podchodu vyroste pěší zóna

U podchodu vzniká pěší zóna. Auta budou odkloněna do parkovacího domu, který by se měl otevřít už v pondělí. Radnice prosí všechny o respektování tohoto stavu, nelze zapomenout na dvě těžké nehody v těchto místech.

Přípravy ZUŠ pokročily

„Dnes jsme s panem ředitelem naší ZŠ Ivo Jelínkem, za vydatné pomoci Luďka Kinkala, odeslali na kraj a ministerstvo žádost o zřízení Základní umělecké školy Cerhenice. Děkuji oběma pánům za pochopení i pomoc,“ informoval starosta Marek Semerád. Městys má slušnou šanci, že jeho žádosti bude vyhověno. Kapacita plánované ZUŠ by měla být až 100 dětí a 5 učitelů.

Ulice Za Dráhou a Lánská hlásí hotovo

Jak městys slíbil, provedl jsme kompletní opravu ulic Za Dráhou a Lánská. Jde o první letošní investiční akci. Provedla ji firma Telsig, s.r. o. a vyšla cca na milion korun. „Tuto opravu financujeme ze svého rozpočtu, dotaci na ni nečerpáme. Rekonstrukcí ulic plníme jednak svůj volební program, ale hlavně se snažíme, aby se lidem u nás v obci dobře žilo,“ říká starosta Marek Semerád. V závislosti na získaných dotacích v letošním roce chce městys ještě provést opravu ulice Za Štěpnicí, Pod Beránkem a u nové mateřské školy. Počítá i s opravou silnic v Cerhýnkách. Konkrétní harmonogram bude zveřejněn v červnu, dříve ve věci výše zmíněných dotací jasno nebude.

Rekonstrukce ulic Za Dráhou a Lánská – aktuálně

6. dubna bude pokračovat rekonstrukce ulic Za Dráhou a Lánská. Městys prosí všechny občany, kteří tam bydlí,
aby v těchto dnech neparkovali na silnici, ale u sebe doma, případně před hřištěm a podobně. Velice děkuje za pochopení. „S kvalitou prací od dodavatelské firmy nejsme bohužel spokojeni. Při napouštění vodovodu v Ratenicích nás opakovaně vyplavili (naposledy obecní byty u pošty) a nedodržují ani harmonogram stavebních prací a tak dále a tak podobně. Požádal jsem náš stavební dozor o zvýšený dohled,“ říká starosta Marek Semerád. Všechny nedostatky se budou s dodavatelem řešit.