Otevření úřadu městyse

Od pondělí 15. 2. 2021 – po nucené covidové pauze – zase funguje Úřad městyse Cerhenice. „Než do práce nastoupíme všichni, tak zatím jen v úředních dnech – pondělí a středa,“ upřesňuje starosta Marek Semerád.

Komunikace k novým parcelám

Budování komunikací k novým parcelám a bytům, které se v Cerhenicích aktuálně prodávají, je věcí výhradně majitelů dotčených pozemků (developerů), kteří na nich domy a byty staví, a pak je se ziskem prodávají. Obec nikdy a nikomu neslíbila, že k jejich parcelám za peníze daňových poplatníků vybuduje komunikaci. A proč? „Protože by to, tedy kromě toho, že na podobné věci vůbec nemáme peníze, nebylo ani fair, byť je mi tam žijících lidí líto,“ říká starosta Marek Semerád. „Městys totiž nejprve opraví všechny stávající komunikace v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku a až potom bude budovat cesty k domům a bytům, které se u nás budují, byť jsme tomu rádi a podporujeme to,“ dodává. Pokud se městys v minulosti k něčemu podobnému zavázal, tak vždy jen s jasnou podmínkou, že k tomu dojde až v okamžiku, kdy budou stávající místní komunikace opravené, a také proto, aby danou výstavbu “papírově” usnadnil.

To však neznamená, že městys nebude dosavadní provizorní cesty upravovat či udržovat. Bude „A rád, neboť tam žijící spoluobčané jsou součástí našeho městyse tak jako každý jiný náš soused,“ upozorňuje starosta. Ale pokud chtějí novou silnici, nechť se obrátí na ty, kteří jim daný pozemek nebo byt prodali nebo prodávají.

Ne na obec. Ta už i tak udělala dost. Například dané pozemky zasíťovala. Jde například o parcely v lokalitě Za Cukrovarem (bývalá Štěpnice…), kde městys spravuje vodovod atd.

Slyšitelnost obecního rozhlasu

Obecnímu rozhlasu v Cerhenicích není často rozumět. „Snažíme se systém už několik měsíců spolu dodavatelskou firmou a s místostarostkou Lenkou Mlynářovou vyladit, ale stále s tím nejsme úplně spokojeni,“ říká starosta Marek Semerád. Obecní rozhlas je jistým informačním doplňkem, svým způsobem i tak trochu nostalgie. Všechny důležité informace jsou vždy uveřejněny na facebooku (fcb městys Cerhenice nebo skupina Máme rádi Cerhenice official), na internetových stránkách městyse a pro lidi, kteří tyto vymoženosti nepoužívají, navíc městys vylepuje plakáty v obchodech a na vývěskách. “ V nejbližší době na webu uveřejníme formulář, kam se bude moci každý občan přihlásit se svým mobilním číslem, na které mu budou chodit obecní informace. Nyní už evidujeme přes 300 čísel. A díky za každý další nápad. Pokud bude zajímavý, zrealizujeme ho,“ dodal starosta.

Změna směru jízdy ve Školské ulici

V těchto dnech se mění směr jízdy se Školské ulici Školská a U Borku, a to z důvodu lepších rozhledových poměrů při výjezdu! Zkrátka kdo míří na úřad, k lékařce nebo k Abba školce, musí jet seshora a vyjíždět do Školské ulice, kde je dobrý výhled jak nahoru ke škole, tak dolů na náměstí.
„Zároveň jsme instalovali nové dopravní zrcadlo pro pěší, kteří přicházejí z ulice U Staré školy,“ říká starosta Marek Semerád. Do konce měsíce února bude v Cerhýnkách instalováno dopravní značení omezující vjezd kamionů nad 12 tun.