Mimořádná pedagogická rada ZŠ

Vážení a milí rodiče, žákyně a žáci,

v pátek 17. 4. proběhne mimořádná pedagogická rada, kde budeme jednat o dalším postupu distanční výuky.

Vzhledem k současné situaci půjde o domluvu a nastavení plošné platformy online výuky, která by se začala realizovat od příštího týdne.

Se vším budete včas seznámeni.

Všechny Vás moc zdravím!

Jelínek Ivo, ředitel školy

Informace o zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce na ZŠ B. J. Dlabače Cerhenice proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitel školy, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).
Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostněno je podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
Zapisovat budeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, které měly povolený odklad školní docházky o 1 školní rok.
Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuje ředitel školy období od 6. 4. 2020 do 24. 4. 2020.
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.
Žádost o přijetí je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. poštou,
2. osobní podání do poštovní schránky školy (u hlavního vchodu školy),
3. osobní podání do školy (do rukou ředitele školy) vždy v pondělí od 15 do 17 hodin a v pátek od 9 do 13 hodin.
Do obálky vložte Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání, nebo Žádost o odklad; dále prosíme o doložení rodného listu dítěte – stačí doložení prostou kopií dálkovým způsobem.
Formuláře naleznete na webových stránkách školy v sekci DOKUMENTY ŠKOLY.

Bc. Ivo Jelínek, ředitel školy

Myslete na sebe i na ostatní!

„Chráníš mě a já zas Tebe…! Děkujeme všem rodičům za to, jak vzorně doma s dětmi pracují a snaží se v této nenadálé a neobvyklé situaci svým dětem pomáhat ve vzdělávání. Jste skvělí! Společně to dáme!

Za naši cerhenickou školu

Ivo Jelínek

Základní škola – další informace k samostudiu

Vážení rodiče, milí žáci,

nejdéle do úterý 17. 3. Vám třídní učitelé zašlou seznam požadavků jednotlivých předmětů, tedy zadání, úkoly, nastudování nového učiva, procvičování atd. U každého předmětu bude jasně uvedeno a specifikováno, které konkrétní zadání bude hodnoceno a kdy bude hodnoceno, to znamená, jestli je bude chtít učitel zaslat na e-mail, či vše zkontroluje a ohodnotí po návratu do školy.

Samozřejmě je jasné, že předměty, které vyžadují vysvětlení pedagoga (nejdou snáze samostatně nastudovat) – gramatické učivo v českém jazyce, gramatické učivo v anglickém a ruském jazyce; výpočty v matematice, ve fyzice, v chemii atd., na to budou brány ohledy.

Práci zašleme vždy na 1 týden dopředu, do úterý 24. 3. obdržíte práci na další týden atd.

Milí deváťáci, co se týká předmětů ČESKÝ JAZYK a LITERATURA & MATEMATIKA a přijímacích zkoušek na SŠ – s paní učitelkou Fuksovou budeme na e-mailu. Kdybyste cokoliv potřebovali, pište – probereme na dálku…

Ostatní vyučující budou taktéž k dispozici – kdybyste měli jakékoliv otázky/dotazy k nějakému z úkolů, obracejte se přímo na konkrétního vyučujícího daného předmětu. E-mailové adresy jsou zde: http://www.skolacerhenice.cz/pedagogicky-sbor/, příp. žáci II. stupně mají přístup do školního informačního systému Bakaláři (byli na to upozorněni před jarními prázdninami a hesla by měli mít).

Děkuji všem za spolupráci a součinnost v této ne příliš šťastné chvíli.

Jelínek Ivo

ředitel školy

Další informace k uzavření základní školy

Vážení rodiče,

z rozhodnutí MZ ČR je škola od dnešního dne až do odvolání UZAVŘENA.

Veškeré dostupné informace budeme zveřejňovat na webových stránkách školy; prosím, sledujte!

V pondělí 16. 3. 2020 proběhne mimořádná pedagogická rada. Na základě tohoto jednání budete informováni (opět na webových stránkách školy) o způsobu elektronické výuky (včetně odevzdávání úkolů) po dobu uzavření školy. V žádném případě se nejedná o prázdninový stav.

Žáci mají za povinnost od pondělí 16. 3. sledovat zprávy a úkoly na školním informačním systému Bakaláři.

Dále je třeba, aby si žáci vyzvedli všechny učebnice, sešity, pracovní sešity, které budou potřebovat pro domácí přípravu. K tomu bude určené pondělní dopoledne. Koho se to týká, ať kontaktuje mě (jelinek@skolacerhenice.cz) nebo zástupkyni ředitele (truhlarova@skolacerhenice.cz), NE třídní paní učitelky.

S vyplněnou ŽÁDOSTÍ o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) choďte v pondělí 16. 3. 2020 od 9:00 hodin. Budu Vás čekat a žádosti potvrzovat.

Kdybyste měli jakékoliv otázky/dotazy, pište na e-mail: jelinek@skolacerhenice.cz. Připojte i své telefonní číslo, bude-li si to odpověď žádat, zatelefonuji Vám.

Příjemný zbytek jarních prázdnin!

Zdraví Vás i děti

Jelínek Ivo, ředitel školy

Ošetřovné – informace najdete na – https://www.cssz.cz/…/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Uzavření školy

Nařízením vlády je uzavřena Základní škola Cerhenice. „S panem ředitelem jsme v kontaktu a zjišťujeme, zda můžeme zajistit v budově ZŠ hlídání pro děti, jejichž rodiče nemohou zůstat doma. Do pátku vydáme další oficiální a ucelenou informaci, jak to bude s naší ZŠ dále,“ uvedl starosta Marek Semerád.