Základní škola – další informace k samostudiu

Vážení rodiče, milí žáci,

nejdéle do úterý 17. 3. Vám třídní učitelé zašlou seznam požadavků jednotlivých předmětů, tedy zadání, úkoly, nastudování nového učiva, procvičování atd. U každého předmětu bude jasně uvedeno a specifikováno, které konkrétní zadání bude hodnoceno a kdy bude hodnoceno, to znamená, jestli je bude chtít učitel zaslat na e-mail, či vše zkontroluje a ohodnotí po návratu do školy.

Samozřejmě je jasné, že předměty, které vyžadují vysvětlení pedagoga (nejdou snáze samostatně nastudovat) – gramatické učivo v českém jazyce, gramatické učivo v anglickém a ruském jazyce; výpočty v matematice, ve fyzice, v chemii atd., na to budou brány ohledy.

Práci zašleme vždy na 1 týden dopředu, do úterý 24. 3. obdržíte práci na další týden atd.

Milí deváťáci, co se týká předmětů ČESKÝ JAZYK a LITERATURA & MATEMATIKA a přijímacích zkoušek na SŠ – s paní učitelkou Fuksovou budeme na e-mailu. Kdybyste cokoliv potřebovali, pište – probereme na dálku…

Ostatní vyučující budou taktéž k dispozici – kdybyste měli jakékoliv otázky/dotazy k nějakému z úkolů, obracejte se přímo na konkrétního vyučujícího daného předmětu. E-mailové adresy jsou zde: http://www.skolacerhenice.cz/pedagogicky-sbor/, příp. žáci II. stupně mají přístup do školního informačního systému Bakaláři (byli na to upozorněni před jarními prázdninami a hesla by měli mít).

Děkuji všem za spolupráci a součinnost v této ne příliš šťastné chvíli.

Jelínek Ivo

ředitel školy

Další informace k uzavření základní školy

Vážení rodiče,

z rozhodnutí MZ ČR je škola od dnešního dne až do odvolání UZAVŘENA.

Veškeré dostupné informace budeme zveřejňovat na webových stránkách školy; prosím, sledujte!

V pondělí 16. 3. 2020 proběhne mimořádná pedagogická rada. Na základě tohoto jednání budete informováni (opět na webových stránkách školy) o způsobu elektronické výuky (včetně odevzdávání úkolů) po dobu uzavření školy. V žádném případě se nejedná o prázdninový stav.

Žáci mají za povinnost od pondělí 16. 3. sledovat zprávy a úkoly na školním informačním systému Bakaláři.

Dále je třeba, aby si žáci vyzvedli všechny učebnice, sešity, pracovní sešity, které budou potřebovat pro domácí přípravu. K tomu bude určené pondělní dopoledne. Koho se to týká, ať kontaktuje mě (jelinek@skolacerhenice.cz) nebo zástupkyni ředitele (truhlarova@skolacerhenice.cz), NE třídní paní učitelky.

S vyplněnou ŽÁDOSTÍ o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) choďte v pondělí 16. 3. 2020 od 9:00 hodin. Budu Vás čekat a žádosti potvrzovat.

Kdybyste měli jakékoliv otázky/dotazy, pište na e-mail: jelinek@skolacerhenice.cz. Připojte i své telefonní číslo, bude-li si to odpověď žádat, zatelefonuji Vám.

Příjemný zbytek jarních prázdnin!

Zdraví Vás i děti

Jelínek Ivo, ředitel školy

Ošetřovné – informace najdete na – https://www.cssz.cz/…/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Uzavření školy

Nařízením vlády je uzavřena Základní škola Cerhenice. „S panem ředitelem jsme v kontaktu a zjišťujeme, zda můžeme zajistit v budově ZŠ hlídání pro děti, jejichž rodiče nemohou zůstat doma. Do pátku vydáme další oficiální a ucelenou informaci, jak to bude s naší ZŠ dále,“ uvedl starosta Marek Semerád.

Základní škola přijme učitele/ku matematiky

Základní škola B. J. Dlabače přijme od nového školního roku 2020/2021 druhostupňového/ou učitele/ku předmětu matematika, nejlépe v aprobační kombinaci s předmětem tělesná výchova (není však podmínkou). Pokud vás práce v naší moderně vybavené škole zajímá, zašlete nám svůj životopis na e-mail jelinek@skolacerhenice.cz. Nabízíme příjemnou pracovní atmosféru, možnost individuálního přístupu k žákům a nadstandardní osobní ohodnocení.

První ples školy se blíží

Velká událost – první ples ZŠ B. J. Dlabače na magické datum 22. 2. 2020 je za dveřmi. Sál se rychle plní, kdo ještě nemá vstupenky, neměl by váhat. Chystá se spousta překvapení a tombola, ve které je přes sto cen.

Cvičení s prvky jógy v ZŠ B. J. Dlabače Cerhenice

Je známo, že téměř polovina dětí ve školním věku má špatné držení těla, děti jsou soustavně přetěžovány, jsou na ně kladeny velké nároky i požadavky. Pokud nemá dítě kompenzační aktivity, může výše uvedené vést k závažným zdravotním potížím.

Důraz bude kladen na hravou formu lekce, všechny pozice budou prováděny tak, aby byly pohodlné a přinášely dětem příjemné prožitky a radost. Cvičení je přizpůsobeno věku a psychomotorickým schopnostem dětí, vychází z jejich přirozenosti. Důraz je kladen na radost z pohybu bez potřeby soutěžit s druhými.

Vhodné pro: děti od 1. do 3. třídy

Délka a čas trvání: 10 lekcí po 45 minutách, čtvrtek, 14:30 – 15:15

Zahájení 13. 2. 2020

Co mít s sebou: pohodlné sportovní oblečení

Podpořte děti v aktivním odpočinku, naučte je relaxovat s jógou.

Cena: 700,-

Přihlášení na 722279052

Lektor: Anna Hrudková

 

Základní škola má nově speciální pedagožku

Základní škola má nově speciální pedagožku. Ta bude pomáhat žákům se speciálně vzdělávacími potřebami.

Ranní předmět speciálně pedagogické péče bude od 2. pololetí (od února 2020) takto:

ÚTERÝ – 7:00 – 7:45 hod. pro žáky z 1. stupně

STŘEDA – 7:00 – 7:45 hod. pro žáky z 2. stupně

PONDĚLÍ – 7:00 – 7:45 hod. konzultace pro zákonné zástupce po předchozí domluvě. Po předchozí domluvě je samozřejmě možný i jiný termín.

Kontakt: hajkova@skolacerhenice.cz

Škola bude mít svůj první ples

Základní škola Cerhenice bude mít svůj první ples. Uskuteční se 22. února od 20 hodin v sokolovně. O zábavu se bude starat skupina Rebel Band, připravená bude i bohatá tombola. Předprodej vstupenek zajišťuje paní učitelka Holá, nákup lístků je možné rozhodně zajistit i přes děti. Občerstvení (včetně široké nabídky dobrého pitiva) samozřejmě zajištěno. Na plese bude pořizována fotodokumentace. Svým způsobem to bude jedinečná událost široko daleko. Navíc v den s magickými dvojkami.