Základní škola hledá uklízečku

ZŠ B. J. Dlabače Cerhenice přijme uklízeče/uklízečku

Úvazek: 0,5 (tj. 4 hodiny denně)

Finanční ohodnocení: dle počtu let započitatelné praxe

Ozývejte se na telefonní číslo: 603 544 417 nebo pište na e-mail: jelinek@skolacerhenice.cz.

Den otevřených dveří ve škole s koncertem

Vážení a milí rodiče, příbuzní, přátelé školy,

dne 19. prosince proběhne na naší škole koncert Smíchovské komorní filharmonie pod taktovkou dirigenta Luďka Kinkala. Koncert doprovázený výkladem začíná v 10:30 hod. v tělocvičně školy.

V tento den se na škole uskuteční i Den otevřených dveří – budete moci nahlédnout do vyučovacích hodin, podívat se, jak se Vaše děti vzdělávají, jak jim to jde. Určitě Vás rády uvidí! Dveře do výuky se otevřou v 8:30 hod., zavírat se budou v 15:00 hod.

Rádi uvítáme i rodiče budoucích prvňáčků (klidně s žáčky předškoláky). Budou mít možnost podívat se do výuky 1. třídy, na vlastní oči se přesvědčit, jak taková výuka probíhá… Vedení školy jim bude plně k dispozici, rádo zodpoví všechny položené otázky.

Tímto Vás všechny srdečně na obě akce zvu a těším se příp. na viděnou!

Jelínek Ivo, ředitel školy

Adventní zájezd je tu!

Vážení účastníci adventního zájezdu,

a je to tady! Ve čtvrtek 12. prosince vyrážíme na ADVENTNÍ ZÁJEZD do Annabergu & Schwarzenbergu. Odjíždíme v 6:00 hod., buďte, prosím, všichni na místě nejpozději v 5:50 hod. Pojedeme z hlavní ulice u školy (pod zastávkou U ŠKOLY). Pojištění máte všichni zajištěné. Kdybyste potřebovali jakékoliv další informace, neváhejte psát a dotazovat se na jelinek@skolacerhenice.cz,
nebo pište/volejte na telefonní číslo: 603 544 417. Děkuji Vám všem za výbornou spolupráci a ve čtvrtek ráno se na Vás těším…

Srdečně Vás zdraví

Ivo Jelínek

Po kom má naše škola jméno?

Bohumír Jan Dlabač (1758 Cerhenice – 1820 Praha), je neprávem zapomínaná postava české historie. Narodil se v čp. 43 na náměstí, za někdejším obecním úřadem. Jan Dlabač prožil v  Cerhenicích jen část dětství, školu už navštěvoval v Českém Brodě, kde jeho matka zdědila dům a pole. V Praze studoval nejprve na staroměstském gymnáziu, na univerzitě pak filozofii a teologii. Po vstupu do premonstrátského řádu dostal řeholní jméno Bohumír (Gottfried). Vysvěcen na kněze byl v roce 1785.

Ve strahovském klášteře se postupně stal ředitelem („prvním strážcem“) strahovské knihovny, správcem chrámové hudby a archivářem. Byl historikem umění, obrozeneckým básníkem, literárním historikem, překladatelem z němčiny a latiny, členem a později ředitelem Královské české společnosti nauk a v neposlední řadě významným „buditelem“ české řeči a literatury. Jeho nejdůležitějším dílem je vůbec první Všeobecný historický slovník umělců z Čech a zčásti i z Moravy a Slezska (Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Teile auch für Mähren und Schlesien).

Na třísvazkovém díle pracoval neuvěřitelných 28 let. A nestudoval a nepátral jen v archivech: Na svých cestách nevynechal jsem kostela, nepominul paláce nebo kláštera, ba ani domu soukromého, v němž nadít jsem se mohl uměleckých památek; všude prohlížel jsem kostelní chóry, vyšetřoval náhrobky a zvony prozkoumával. U znalců hledal jsem poučení a od umělců žijících vyžadoval si původních údajů. Věřil, že jeho slovník se stane „předůležitým zřídlem v oboru hudebním, výtvarném i stavitelském“. Nemýlil se. Slovník je dodnes považován za významný pramen kulturního života od středověku do počátku 19. století.

Jako český vlastenec vydal v Praze roku 1818 obsáhlou knihu Krátké vypsání Českého království pro pouze českou školní mládež, důkazem jeho slovanského cítění je i zájem o Horní Lužici. S Šebastiánem Hněvkovským přeložil v roce 1792 poprvé do češtiny zpěvy z Mozartovy opery Kouzelná flétna.

Škoda, že ho spisovatel Alois Jirásek nezařadil do svého slavného románu F. L. Věk. Bohumír Jan Dlabač by si to určitě zasloužil, nepochybně by tam patřil.

A jak vlastně vypadal? Přes dlouhé hledání a pátrání v kolínském archivu, muzeu i v archivu strahovského kláštera jeho podrobnější podobu neznáme. Dochoval se jen stínový obrázek premonstrátského kněze a Dlabačova současníka Lohelia Schimmela. Když se vypravíte navštívit nádhernou klášterní knihovnu, nejspíš vystoupíte na stanici tramvaje Pohořelec. A pár kroků odtud začíná ulice jménem Dlabačov. Jistě už tušíte, po kom se jmenuje.

/Břetislav Ditrych/

Školáci si užili Halloween

Halloweenskou akci si užili žáci 5. a 9. ročníku základní školy, a to včetně spaní ve škole.

Tma, světýlka, svíčky, čarodějky, duchové, příšery, kostlivci, sovy, pavouci, lektvary, černá, oranžová, horor… Noc byla pořádně strašidelná. Během večera se dlabaly dýně, netradičně se soutěžilo, a to i v překoná(vá)ní strachu. Všichni páťáci prošli statečně (někteří dokonce zvesela) strašidelnou stezkou. Nechybělo ani vyprávění ďábelských historek a záhadných příběhů. Tajemně děsivý večer jsme si všichni náramně užili, že?!

Hana Kvasilová & Ivo Jelínek

Adventní zájezd se uskuteční i letos

Milí rodiče, vážení prarodiče, přátelé školy,

pro velký úspěch i letos vyrazíme na ADVENTNÍ ZÁJEZD 2019. Tentokráte navštívíme hornické město ANNABERG a malebný SCHWARZENBERG s majestátním hradem. Pojedeme ve čtvrtek 12. prosince. Přihlášení, prosím, směřujte do ředitelny školy – pište na jelinek@skolacerhenice.cz (nebo SMS na 603 544 417). Uvádějte křestní jméno, příjmení, datum narození toho, kdo se účastní. Pojedeme tehdy, pokud se naplní kapacita autobusu. Upřednostňujeme žáky naší škol, kteří musí jet v doprovodu zákonného zástupce, příp. jiné dospělé osoby (babičky, dědečka, tetičky, strýčka atp.). Všechny informace naleznete na letáčku. Uvádějte, prosím, i to, zdali chcete zahrnout pojištění za 20 Kč/osoba. Platba proběhne hotově ve škole ve 3 termínech, včas budete informováni ZDE – na facebookovém profilu naší školy.

Doufám, že si krušnohorské vánoční trhy užijeme a společně se naladíme na tu pravou vánoční atmosféru, klidný předvánoční čas bez spěchu a stresu…

Za Základní školu B. J. Dlabače Cerhenice
Jelínek Ivo

Kdy čeká školáky volno

Na podzimní prázdniny, které letos připadají na 29. a 30. října, naváže školákům 31. října a 1. listopadu ředitelské volno. Vánoční prázdniny budou mít děti od 23. prosince do 3. ledna. Pololetní prázdniny pak připadnou na poslední lednový den roku 2020, na jarní prázdniny se školáci mohou těšit od 9. do 13. března, na velikonoční pak 9. dubna.

Základní škola spustila nový web

Základní škola spustila nové webové stránky. Velice děkuje panu Martinu Dukayovi a jeho týmu z Uno Designu za jejich provedení. Vážení a milí rodiče, přátelé školy, podívejte se na ně, a pokud shledáte něco, co by Vám tam chybělo – ozvěte se mi, prosím, na e-mail jelinek@skolacerhenice.cz či napište přes Bakaláře. Budeme rádi za Vaše podnětné názory, připomínky, reakce. V brzké době ještě dojde k aktualizaci sekce školní družina a školní jídelna.