1. Libuše Rudinská, MgA., režisérka a dokumentaristka, abs. FAMU
z poslední tvorby:
– Můj otec George Voskovec, celovečerní dokument
– Cesty víry- Karmelitky
– kontroverzní dokument Pavel Wonka se zavazuje
– Na tělo, celovečerní dok. film o slavném fotografu prof. dr. Jindřichu Štreitovi
– Celoživotní zápas Gustava Frištenského, hodinový tv dokument 2019
– Celibát aneb tíživá samota kléru, 2020
– autorka knihy Americká léta Jiřího Voskovce
2. Cerhenice, jak je (možná) neznáte
Víte, kdy byl místodržitelem v Čechách, Dolním Rakousku a na Moravě cerhenický rodák Philipp svobodný pán Weber von Ebenhof, syn správce zdejšího velkostatku? Kde žili předkové Gustava Frištenského a Bohumíra Jana Dlabače? Kdo nakreslil velkou fresku na průčelí zámku? Jak vypadalo naše městečko před 100 lety? Proč neznáme podobu Bohumíra Jana Dlabače? Jaký byl osud italského vojáka, jehož hrob je na cerhenickém hřbitově? Co víme o cerhenickém starostovi Františku Horelovi (1845-1906), který zastával úřad neuvěřitelných 29 let?
Vyprávění doplněné fotografiemi Břetislav Ditrych
3. Hledání Boha, Miroslav Veverka, JUDr., cerhenický rodák, autor nedávno vydané knihy Hledání Boha, ale také bývalý soudce Nejvyššího soudu, řešil i kauzy generála Alojze Lorence, agenta provokatéra Ludvíka Zifčáka a nájemného vraha Jiřího Kajínka
M. Veverka je také autorem obsáhlé publikace Evoluce svým vlastním tvůrcem, o níž RNDr. Jiří Grygar, CSc. mimo jiné napsal: Šíře záběru autora bere dech a celkové pojetí je alespoň z mého pohledu jedinečné; s ničím podobným jsem se v naší literatuře nesetkal. A prof. PhDr. Miroslav Petříček: Stručně lze říci, že jeho kniha podává spolehlivý obraz současného stavu vědění prakticky ve všech odborných disciplínách…
——————————————————————————————————-

Dejte vejce malovaný – Mgr. Vladimír Rišlink, ředitel kolínského muzea, přednáška o velikonočních zvycích v Polabí
Legenda Štefánik, Břetislav Ditrych připomene osobnost astronoma, cestovatele, válečného pilotra a generála francouzské armády, který se spolu s T. G. Masarykem a Edvardem Benešem najvíce zasloužil o vznik samostatné Československé republiky. Od tragického letu z Itálie do Bratislavy 4. května 1919 uplyne 100+1 rok. Přednáška doprovázená dokumentárními fotografiemi.
Český ráj to na pohled, vyprávění a beseda s doc. RNDr. Václavem Zieglerem, CSc. o jeho práci, ale především o knihách Český ráj to na pohled a na procházky, Přírodou Pečecka a Vidím město zelené.
Naše Blanka Waleská. Připomenutí 110. výročí narození významné české divadelní a filmové herečky Blanky Waleské (19. 5. 1910). Neznámé stránky z jejího deníku, korespondence se slavným režisérem Alfredem Radokem. Vyprávění a fotografie Břetislav Ditrych
Tajemství českého skla – setkání s historičkou PhDr. Jitkou Lněničkovou, největší znalkyní starého šumavského skla a skláren, autorkou řady knih, například Příběhy šumavských sklářů, České země v době osvícenství, České země v době obrození, České země v době baroka, Svět dětí, atd.

Případná výstava: Jiří Škopek, malíř, Polabí
18. února 2020, Břetislav Ditrych