Vážení rodiče,

z rozhodnutí MZ ČR je škola od dnešního dne až do odvolání UZAVŘENA.

Veškeré dostupné informace budeme zveřejňovat na webových stránkách školy; prosím, sledujte!

V pondělí 16. 3. 2020 proběhne mimořádná pedagogická rada. Na základě tohoto jednání budete informováni (opět na webových stránkách školy) o způsobu elektronické výuky (včetně odevzdávání úkolů) po dobu uzavření školy. V žádném případě se nejedná o prázdninový stav.

Žáci mají za povinnost od pondělí 16. 3. sledovat zprávy a úkoly na školním informačním systému Bakaláři.

Dále je třeba, aby si žáci vyzvedli všechny učebnice, sešity, pracovní sešity, které budou potřebovat pro domácí přípravu. K tomu bude určené pondělní dopoledne. Koho se to týká, ať kontaktuje mě (jelinek@skolacerhenice.cz) nebo zástupkyni ředitele (truhlarova@skolacerhenice.cz), NE třídní paní učitelky.

S vyplněnou ŽÁDOSTÍ o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) choďte v pondělí 16. 3. 2020 od 9:00 hodin. Budu Vás čekat a žádosti potvrzovat.

Kdybyste měli jakékoliv otázky/dotazy, pište na e-mail: jelinek@skolacerhenice.cz. Připojte i své telefonní číslo, bude-li si to odpověď žádat, zatelefonuji Vám.

Příjemný zbytek jarních prázdnin!

Zdraví Vás i děti

Jelínek Ivo, ředitel školy

Ošetřovné – informace najdete na – https://www.cssz.cz/…/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf