Zápis k povinné školní docházce na ZŠ B. J. Dlabače Cerhenice proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitel školy, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).
Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostněno je podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
Zapisovat budeme děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, které měly povolený odklad školní docházky o 1 školní rok.
Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuje ředitel školy období od 6. 4. 2020 do 24. 4. 2020.
Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.
Žádost o přijetí je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. poštou,
2. osobní podání do poštovní schránky školy (u hlavního vchodu školy),
3. osobní podání do školy (do rukou ředitele školy) vždy v pondělí od 15 do 17 hodin a v pátek od 9 do 13 hodin.
Do obálky vložte Žádost o přijetí ke školnímu vzdělávání, nebo Žádost o odklad; dále prosíme o doložení rodného listu dítěte – stačí doložení prostou kopií dálkovým způsobem.
Formuláře naleznete na webových stránkách školy v sekci DOKUMENTY ŠKOLY.

Bc. Ivo Jelínek, ředitel školy