Budování komunikací k novým parcelám a bytům, které se v Cerhenicích aktuálně prodávají, je věcí výhradně majitelů dotčených pozemků (developerů), kteří na nich domy a byty staví, a pak je se ziskem prodávají. Obec nikdy a nikomu neslíbila, že k jejich parcelám za peníze daňových poplatníků vybuduje komunikaci. A proč? „Protože by to, tedy kromě toho, že na podobné věci vůbec nemáme peníze, nebylo ani fair, byť je mi tam žijících lidí líto,“ říká starosta Marek Semerád. „Městys totiž nejprve opraví všechny stávající komunikace v Cerhenicích, Cerhýnkách a Radimku a až potom bude budovat cesty k domům a bytům, které se u nás budují, byť jsme tomu rádi a podporujeme to,“ dodává. Pokud se městys v minulosti k něčemu podobnému zavázal, tak vždy jen s jasnou podmínkou, že k tomu dojde až v okamžiku, kdy budou stávající místní komunikace opravené, a také proto, aby danou výstavbu “papírově” usnadnil.

To však neznamená, že městys nebude dosavadní provizorní cesty upravovat či udržovat. Bude „A rád, neboť tam žijící spoluobčané jsou součástí našeho městyse tak jako každý jiný náš soused,“ upozorňuje starosta. Ale pokud chtějí novou silnici, nechť se obrátí na ty, kteří jim daný pozemek nebo byt prodali nebo prodávají.

Ne na obec. Ta už i tak udělala dost. Například dané pozemky zasíťovala. Jde například o parcely v lokalitě Za Cukrovarem (bývalá Štěpnice…), kde městys spravuje vodovod atd.