„Chráníš mě a já zas Tebe…! Děkujeme všem rodičům za to, jak vzorně doma s dětmi pracují a snaží se v této nenadálé a neobvyklé situaci svým dětem pomáhat ve vzdělávání. Jste skvělí! Společně to dáme!

Za naši cerhenickou školu

Ivo Jelínek