Tato služba je poskytována všem, kdo potřebují pomoc při cestování vlakem v rámci Česka. Jsou to zejména:

  • cestující na invalidním vozíku
  • cestující se sníženou schopností pohybu, pro něž prostředí vlaků nebo nádraží představuje překážku
  • cestující se sníženou schopností orientace, včetně zrakového či sluchového postižení

Objednávky na https://www.oneticket.cz/asistence

Další informace – Správa železnic na telefonním čísle 222 266 755 (provoz je v sobotu i v neděli) nebo helpdesk: asistence@oneticket.cz.