Podepisování petice proti zbourání mostu mezi Sokolči a Vrbovou Lhotou je v běhu Ve Vrbové Lhotě, Ratenicích i v Cerhenicích. Most leží na katastrálním území obce Ratenice. Bohužel z dostupných dokumentů nelze zjistit majitele tohoto mostu.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. byl založen v roce 2006 a údajně most nebyl předmětem majetku při založení společnosti.

Společně ze starosty sousedních obci a VÚŽ jsem se domluvili, že VÚŽ podá žalobu na určení vlastnictví předmětného mostu. Rozhodovat o majiteli bude soud.

Proč to všechno vzniklo? VÚŽ podal ve věci ohrožení dráhy železničního okruhu havarijním technickým stavem mostu na Drážní úřad podnět k odstranění mostu.

Odborný posudek na stav mostu zpracovala firma Dosig – Dopravoprojekt Brno GROUP. Z posudku vyplynulo, že most je v havarijním stavu. Pokud se s ním nic neprovede, bude při další prohlídce, která proběhne v červnu 2022, zařazen do stupně VII, a tím by musel být mostní objekt uzavřen.

Na čem pracujeme teď?

Sepsali jsme důvody, proč má být most zachován a předali na Drážní úřad a potažmo na specializovaný stavební úřad v Kolíně.

Obec Ratenice zadala zpracování vlastního posudku stavu mostu.

Po získání dostatečného počtu podpisů budeme petici předávat na Úřad vlády ČR. Požádal jsem v této věci o schůzka Martina Kupku, radního pro dopravu ve Středočeském kraji.

Naším cílem je zachovat provoz na mostě minimálně pro cyklisty a osobní automobilovou dopravu. Pokud znáte aktivitu, která podpoří naše úsilí, prosím piště nebo volejte.

Marek Semerád