Městys Cerhenice vzhledem k aktuálnímu počasí a také vzhledem ke stavu lesního porostu v Borečku upozorňuje jako vlastník tohoto lesa všechny občany, že vstup na tento pozemek je povolen jen a výhradně na vlastní nebezpečí! Jak jsme informovali již dříve, připravujeme celkovou revitalizaci lesa. Momentálně běží 30 denní lhůta, kdy se k naší žádosti na těžbu musí vyjádřit odbor životního prostředí v Kolíně. „Les určitě zachráníme. Zároveň dle projektu ing. Karla Posoldy zpřístupníme jeho část širší veřejnosti. Tyto úpravy ale uskutečníme až po vytěžení spadlých a suchých stromů,“ říká starosta Marek Semerád.