Město Pečky a farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pečkách si vás dovolují pozvat na výstavu – Olga Havlová. Výstava fotografií je koncipována jako pocta činnosti Olgy Havlové pro lidi s handicapem.
Expozice vznikla u příležitosti 20. výročí založení Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Fotografie mapují počátky činnosti Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, setkávání paní Olgy Havlové s dětmi i dospělými se zdravotním postižením. Na fotografiích jsou zachycena také setkání s osobnostmi, které se charitě a práci pro potřebné věnují či věnovaly v celosvětovém měřítku.
Výstava probíhá v prostorách Jubilejního chrámu Mistra Jana Husa do 24. srpna. Prohlídka je umožněna vždy v neděli od 11.00 do 15.00 hodin. V pátek 23. 8. 2019 se v prostorách Jubilejního chrámu Mistra Jana Husa od 17.00 hod. bude konat setkání za účasti zástupců Nadace Olgy Havlové.