LÉTO 2021

Projekt „Příměstské dětské tábory v ABAškolce“ je
podpořen dotací Evropské unie z Operačního

programu zaměstnanost.

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016350

Více informací ke stažení v PDF     –     STÁHNOUT