Vedení obce dokončilo projekt kanalizace pro ulici Na Černých a aktuálně žádá o stavební povolení.