9. prosince jsme u nás přivítali představitele z Výzkumného ústavu železničního, p. Martina Bělčíka a p. Miloše Klofandu, aby s p. ředitelem Ivem Jelínkem podepsali darovací smlouvu na realizaci školního hřiště. Školní hřiště vybudovala firma Bonita. Děti se mohou těšit na různé herní prvky, a zpříjemnit si tak např. činnost ve školní družině.

Škola děkuje VUZ za sponzorský dar i panu řediteli Jelínkovi za nápad vybudovat takové hřiště, které na pozemku ZŠ chybělo. Všichni doufáme, že se žákům bude nové školní hřiště s různými herními prvky líbit.

Za pořízené fotografie děkujeme paní vychovatelce Heleně Výborné.

ZŠ Cerhenice