Sousední obec Ratenice upozorňuje na nekalé jednání neznámých lidí, kteří obcházejí starší občany a podvodným způsobem z nich lákají peníze. Nelze vyloučit, že by k něčemu podobnému mohlo dojít i u nás. Buďte obezřetní, informujte starší členy rodiny, sousedy apod.