• 5.5.2021
  • 8:00
Jelikož je možné, že bude zápis opět probíhat za kovidových opatření, jsou zde dvě možnosti konání zápisu:
1) „klasický“ – rodiče si ve středu 5.5.2021 vyzvednou dokumenty, a ty od 12.- 14.5.2021 vrátí do MŠ, kde vyplní a obdrží další doklady.
2) „kovidový“ – rodiče si na internetu stáhnou (web MŠ) nebo v okénku 5.5.2021 po předchozí rezervaci (bude upřesněno) vyzvednou dokumentaci, kterou po vyplnění odevzdají 12.5. 2021 do MŠ a v okénku vyplní a obdrží další doklady.